ทำเทียน จุดเทียน ต่อดวงชะตา ต่ออายุ หนุนดวง เสริมวาสนาบารมีด้วยตนเอง

ทำเทียน จุดเทียน ต่อดวงชะตา ต่ออายุ หนุนดวง เสริมวาสนาบารมีด้วยตนเอง
ทำเทียน จุดเทียน ต่อดวงชะตา ต่ออายุ หนุนดวง เสริมวาสนาบารมีด้วยตนเอง

ทำเทียน จุดเทียน ต่อดวงชะตา ต่ออายุ หนุนดวง เสริมวาสนาบารมีด้วยตนเอง

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสักการะ ถวายเป็นพุทธบูชา
  • เทียนหนึ่งคู่
  • ปากกาหรือเหล็กจารสำหรับเขียนบนเทียน

วิธีจุดเทียน ต่อดวงชะตา ต่ออายุ หนุนดวง เสริมวาสนาบารมีด้วยตนเอง

1. อาบน้ำชำระร่างกายให้เรียบร้อย

2. นำเทียน 2 เล่ม เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของตนบนเทียนทั้ง 2 เล่ม โดยเขียนจากปลายเทียนหรือด้านที่จุดเทียนไปหาโคนเทียน

3. ตั้งเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย มีดอกไม้ ของหอมเป็นต้น

4. จุดเทียนทั้ง 2 เล่ม บูชาพระรัตนตรัย

5. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยธูปเทียน

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าขอบูชาดอกไม้ ธูปเทียน แด่พระพุทธเจ้า
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าขอบูชาดอกไม้ ธูปเทียน แด่พระธรรมเจ้า
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าขอบูชาดอกไม้ ธูปเทียน แด่พระสังฆเจ้า

6. กราบบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

7. สวดบท อิติปิ โส ภะคะวา……….สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม…..สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ………….

8. สวดบท อิติปิ โส ภะคะวา……ภะคะวาติ. เท่าอายุ +1 เช่น ถ้าอายุ 30 ปี ให้สวดเท่าอายุ 30+1 คือ 31 จบ สวดเกินได้

9. สวดบทอื่น ๆ ตามที่เคยสวดเป็นประจำ เช่น คาถาชินบัญชร เป็นต้น

10. แผ่เมตตาให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งที่เป็นที่รักและเป็นผู้มีเวรต่อกัน แผ่ขยายไปทั่วทั้งจักรวาล ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ

11.อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไป เทวดาที่เป็นญาติมิตรกันมาก่อน เทวดาประจำกาย เทวดาประจำบ้าน ประจำเขต ประจำเมือง ประจำประเทศ ประจำโลกทั่วทั้งจักรวาล อุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลผู้เป็นเวรต่อกัน อุทิศส่วนกุศลไปยังทิศทั้งสี่ทั้งหกทั้งแปดโดยไม่มีประมาณ

12. อธิษฐานตามปรารถนา (ให้มีอายุยืนยาว ให้มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จ เป็นต้น)


จุดเทียน ต่อดวงชะตา ต่ออายุ หนุนดวง เสริมวาสนาบารมีด้วยตนเอง
จุดเทียน ต่อดวงชะตา ต่ออายุ หนุนดวง เสริมวาสนาบารมีด้วยตนเอง

การจุดเทียนบูชาดวงชะตาด้วยเอง

  • ควรทำในโอกาสวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ ทำในโอกาสที่เรารู้สึกว่าดวงเราไม่ดี หรือจะทำในโอกาสใด ๆ ที่อยากทำก็ได้ ยิ่งเป็นการดี
  • ใช้เทียนหนักประมาณ 1 บาท หรือเทียนที่สามารถจุดหมดในคราวเดียว แต่หากมีความจำเป็นต้องดับเทียน ให้กล่าวคาถาดับเทียนดังนี้ นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป ห้ามใช้ปากเป่าให้เทียนดับ
เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง