บทความพระพุทธศาสนา

พุทธคุณ พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2495

24 มกราคม 2022 | พระเครื่อง
พระไพรีพินาศ 2495
พระไพรีพินาศ 2495

พุทธคุณพระไพรีพินาศ

 • แคล้วคลาดปลอดภัย
 • ป้องกันอันตรายทั้งมวล
 • ป้องกันอันตรายจากบุคคลไม่หวังดี
 • ลดความพยาบาทจากผู้ปองร้าย
 • หากกำลังบุญของเรามีมาก ผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อเรา ต้องมีอันเป็นไปเพราะผลกรรมของเขาเอง
 • หนุนดวง ยกดวงชะตา
 • กลับดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดี
 • ส่งเสริมราศรีให้ตนเอง
 • เป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม

ข้อปฏิบัติของบุคคลผู้บูชาพระไพรีพินาศ

 • เป็นผู้ตั้งมั่นในทาน ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยสัตว์ ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
 • เป็นผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (อยู่ในศีลห้าครบทุกข้อ)
 • เป็นผู้มีคุณธรรม โดยเฉพาะเมตตาธรรม ไม่พยาบาท ไม่มุ่งร้าย ไม่เบียดเบียนใคร ๆ
 • หมั่นสวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิภาวนา แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลบ่อย ๆ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง