บทความพระพุทธศาสนา

ท้าวเวสสุวรรณอย่างสวย รวยทรัพย์ รับโชค ไม่อดอยาก

13 มกราคม 2022 | เครื่องราง
ท้าวเวสสุวรรณอย่างสวย รวยทรัพย์ รับโชค ไม่อดอยาก
ท้าวเวสสุวรรณอย่างสวย รวยทรัพย์ รับโชค ไม่อดอยาก

ท้าวเวสสุวรรณอย่างสวย รวยทรัพย์ รับโชค ไม่อดอยาก

ท้าวเวสสุวรรณอีกพิมพ์หนึ่งในหลาย ๆ รุ่นของวัดจุฬามณี (มีทั้งหมดกี่รุ่นผมไม่ทราบ)

สำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณนั้นผมมีความเชื่อว่าใครสร้างก็มีความศักดิ์สิทธิ์ ใครสร้างท่านก็ช่วย ขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรม เพราะท่านเวสสุวรรณเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ มีคุณธรรม มีความเมตตาเป็นต้น เป็นหนึ่งในผู้บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา ฉะนั้น ท่านจึงสงเคราะห์ผู้มีศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

ใครสร้างความศักดิ์สิทธิ์ไม่แตกต่าง มีความแตกต่างอย่างเดียวคือราคาเท่านั้น ซึ่งการที่พระเครื่องราคาแพงนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง ยิ่งในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือการปั่นราคาหรือการโปรโมท

สำหรับท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เป็นรูปหล่อลอยองค์ทรงสวยงาม เจ้าของให้ข้อมูลว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่สร้างและเสกท้าวเวสสุวรรณที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี

อิติปิ โส ภะคะวา ยมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ

ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนี้ สามารถใช้บูชาท้าวเวสสุวรรณได้ทุกสำนัก แม้ไม่มีท้าวเวสสุวรรณก็สามารถสวดคาถาบูชาท่านได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง