บทความพระพุทธศาสนา

พระสีวลีงาแกะ หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร องค์จิ๋ว เลี่ยมทองเก่า

13 มกราคม 2022 | พระเครื่อง

พระสีวลีงาแกะ หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
พระสีวลีงาแกะ หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร

พระสีวลีงาแกะ หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร

พระสีวลีงาแกะ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

องค์เล็กจิ๋ว เลี่ยมทองเก่า ปิดหลังอย่างสวยงาม

คาถาบูชาพระสีวลี

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

อานิสงส์ของการบูชาพระสีวลี

  • ส่งเสริมในด้านโชคลาภ มีกินมีใช้ไม่อดอยาก
  • เมตตามหานิยม ผู้คนรักใคร่
  • ไปไหนไม่ลำบากมีคนให้ความช่วยเหลือ
  • เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
  • เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง