บทความพระพุทธศาสนา

เลขมงคลต่าง ๆ ทำไมจึงเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล

9 มกราคม 2022 | สิ่งนำโชค
ทำไมจึงเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล
ทำไมจึงเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล

แม้ว่าจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วก็ตาม แต่ความเชื่อว่าเลข 9 (เก้า) เป็นเลขมงคลนั้นยังอยู่คู่กับสังคมไทย สังเกตได้จากการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก็ยังนิยม 9 รูป การถวายปัจจัย กฐิน ผ้าป่า ก็มักลงท้ายด้วยเลข 9 เสมอ หรือการเริ่มพิธีกรรมงานมงคลต่าง ๆ ก็มักถือเอาฤกษ์เวลาที่มี 9 เช่น ทำพิธีแห่ขันหมากเวลา 09.09 น.

ทำไมจึงเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล

  • เลข 9 (เก้า)

    ออกเสียงพ้องกับคำว่า “ก้าว” ซึ่งสื่อความหมายถึงความเจริญก้าวหน้า การก้าวเดินไปข้างหน้า ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ จึงเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ

  • เลข 9 เป็นเลขที่มีค่ามากที่สุด ในบรรดาเลข 0-9 เลข 9 เป็นเลขที่มีจำนวนนับมากที่สุด มีค่ามากกว่าที่สุด จึงสื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ่ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสมบูรณ์
  • เลข 9 พ้องเสียงกับคำว่า “นาน ยาวนาน” กลุ่มคนจีนก็ถือว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล เพราะเลข 9 พ้องเสียงกับคำว่า “นาน ยาวนาน” แสดงถึงความยั่งยืน ความมีอายุยืนนาน
  • เลข 9 มีขอเกี่ยว หากคุณสังเกตดูจะเห็นว่าเลข 9 มีรูปคล้ายตะขอเกี่ยว ซึ่งสื่อความหมายถึงขอเกี่ยวเหนี่ยวทรัพย์ให้เข้ามา และเหนี่ยวทรัพย์ให้เราได้เชยชมใช้สอยต่อไป
  • เลข 9 มีหัวใหญ่ขึ้นข้างบน สื่อความหมายถึงความฉลาด สติปัญญา มีหัวสมองคิดการใดไม่ติดขัด
  • เลข 9 ตรงกับพุทธคุณ 9 และโลกุตรธรรม 9 ในทางพระพุทธศาสนา เลข 9 ตรงกับพุทธคุณ 9 ประการ และสังฆคุณ 9 ประการ นอกจากนั้นยังตรงกับโลกุตรธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นการบรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา (โลกุตรธรรมโดยย่อ ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1) (ข้อนี้หมายความว่า เลข 9 ตรงกับจำนวนคุณธรรมในพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมา แต่ไม่ได้หมายความว่า พระพุทธศาสนายอมรับหรือกล่าวว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง