บทความพระพุทธศาสนา

คาถาส่องเลข คาถาหาเลข ส่องหวย คาถาหาหวย

8 มกราคม 2022 | คาถา
คาถาส่องเลข
คาถาส่องเลข

คาถาส่องเลข

เลขะยันตัง สันตัง อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ มามา


ท่านให้ทำจิตให้แน่วแน่ บริกรรมคาถานี้กี่จบก็ได้ จะทำให้รู้เห็นเลขต่าง ๆ ผ่านเข้ามาทางจักขุทวาร (นิมิตทางตา) เช่น เห็นเลขจากก้านธูป หม้อน้ำมนต์ ผ่านเข้ามาโสตทวาร (นิมิตทางเสียง) เช่น ได้ยินเสียงแว่วมาทางหูหรือได้ยินได้ฟังคนอื่นมา หรือว่าผ่านเข้ามาทางมโนทวาร (นิมิตทางใจ) เช่น จากสมาธิ จากความฝัน เป็นต้น

ท่านกล่าวว่า สิ่งที่รู้เห็นผ่านเข้ามาทางมโนทวาร หรือทวารต่าง ๆ จะมีความแม่นยำอย่างหากผู้นั้นตั้งมั่นในทาน ศีล และสมาธิ (ต้องมีศีลและสมาธิด้วย ไม่ใช่แค่ทำบุญให้ทานอย่างเดียว)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง