บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสบเนตร สบตา พาให้เกิดความรักใคร่เอ็นดู คู่แล้วไม่แคล้วกัน

8 มกราคม 2022 | คาถา
คาถาสบเนตร
คาถาสบเนตร

คาถาประสบเนตร

อิมิ อิมิ จักขุเลนะ


เมื่อเจอคนที่รักใคร่ เมื่อใจต้องต้องตา สวดคาถานี้กี่จบก็ได้ ให้เขาใจอ่อนสนใจเรา

คาถานั้น เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่ง ช่วยเร็วขึ้น ง่ายขึ้น แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

แต่เราจะอาศัยแต่คาถาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องตัวเราด้วย หมั่นพูดคุยยิ้มให้ ไปมาหาสู่ ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน สักวันรักแท้ย่อมเกิดขึ้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง