บทความพระพุทธศาสนา

ครอบครัวสันติสุข..อบอุ่น สร้างได้ง่าย ๆ เริ่มที่วันนี้ ตรงนี้

6 สิงหาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง, อาชีพและครอบครัว

ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นความรักที่มีคุณค่ากับชีวิตจริงหรือไม่? หลายคนอาจจะคิดแตกต่าง เนื่องมาจากประสบการณ์ของความรักในครอบครัวแต่ละคนย่อมต่างกัน

แต่ถ้าเราอยากให้ประสบการณ์แห่งความรักของครอบครัวของเราอยู่กันด้วยความรัก ความเมตตาเกื้อกูลแก่กัน เราต้องปรับเปลี่ยนความคิดและพร้อมยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนให้ได้

ครอบครัว อบอุ่น
ครอบครัว อบอุ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีขนาดใหญ่และต้องอยู่ร่วมกันหลายคน เรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกันว่า ความรักในครอบครัวของเราสร้างได้ด้วยมือของเราเอง นอกจากจะสร้างความสุขใจให้เราแล้ว ยังสร้างสันติและความเกื้อกูลในใจให้แก่กันและกันได้ด้วย ดังนี้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเรา
เพื่อให้มองคนอื่นอย่างเข้าใจ เช่น การมองเห็นว่าเราเป็นคนเช่นไร มีพฤติกรรมอย่างไร และพฤติกรรมนั้นสร้างผลกระทบอย่างไรกับการคนในครอบครัว ยอมรับและให้อภัยตัวเอง พร้อมปรับเปลี่ยนนิสัยต่างๆ นั่นจะทำให้เราสามารถยอมรับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน

ฟังด้วยหัวใจ
เป็นการเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนหรือความรู้สึกของแต่ละคนด้วยหัวใจแห่งการยอมรับ สงบนิ่งไม่โต้ตอบ แต่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน นั่นหมายถึง การเห็นว่าคนตรงหน้าเราเป็นคนสำคัญ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบำบัดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกให้กับคนนั้นด้วยความเป็นจริง

ให้กำลังใจ
เมื่อมีคนๆ หนึ่งผิดพลาดหรือพลาดล้มกับชีวิตสิ่งสำคัญที่เขาต้องการจากคนในครอบครัวก็คือ กำลังใจ ถ้าเขาได้รับกำลังใจที่เข้าใจและพร้อมเสมอที่จะให้โอกาส ย่อมสร้างพลังใจให้เขาได้ลุกขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง เพียงแค่เป็นกำลังใจและให้เวลาเขาตัดสินใจ โดยไม่บีบคั้นและตอกย้ำในความพลาดของเขา

ครอบครัว อบอุ่น
ครอบครัว อบอุ่น

สื่อสารด้วยความเกื้อกูล
โดยไม่ให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง สื่อสารให้เป็นตรงกับความรู้สึกและเนื้อหาในเรื่องราวนั้นที่สร้างให้เกิดปัญหาระหว่างกัน ดูเหมือนจะทำได้ยากแต่ควรฝึกฝน เพราะเมื่อใดที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินคนๆ หนึ่ง ย่อมสร้างความไม่ไว้วางใจให้เขาไปอีกนานหรือตลอดไป แล้วเขาจะไม่มีทางเข้ามาสื่อสารกับเราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขก็ตาม ทำให้เกิดช่องว่างในกันและกันมากยิ่งขึ้น

ให้อภัยและให้โอกาสด้วยความรัก
คนในครอบครัวเป็นคนสำคัญที่สุดเมื่อใครคนหนึ่งเกิดการพลาดในชีวิต เขาอยากเห็นที่สุดก็คือ คนในครอบครัวที่พร้อมจะให้อภัยและให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

ความรักของคนในครอบครัว จึงมีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตหนึ่งที่เกิดมาร่วมสายสัมพันธ์กัน การผลักใสเขาย่อมสร้างปัญหาให้สังคมได้ ต้องช่วยกันดูแลและปกป้องให้เขาเข้มแข็ง เดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตและอยู่ได้อย่างมีชีวิตที่มีคุณภาพ ช่วยเหลือครอบครัวและสังคมได้ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป