บทความพระพุทธศาสนา

วิธีสร้างคุณค่าในตัวเองเพื่อให้เป็นคนสำคัญเพื่อครอบครัวแท้จริง

6 สิงหาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง, อาชีพและครอบครัว

หลายคนคงเจอประสบการณ์ในชีวิตว่า การเป็นคนสำคัญนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสุดยอดในชีวิต เพราะมนุษย์มีความต้องการเป็นคนสำคัญของใครสักคน เพื่อที่เราจะยอมรับตัวเราได้และมีความเชื่อมั่นในตนเองที่มีคนเห็นว่าเราเป็นคนสำคัญ

เมื่อเรารู้ว่าทุกชีวิตต้องการเป็นคนสำคัญ ครอบครัวก็ควรเข้าใจในกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นภรรยา สามี พ่อ แม่ หรือแม้แต่ลูกหลาน ต้องเห็นทุกคนเป็นคนสำคัญ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม เราต้องใส่ใจในความรู้สึกของแต่ละคน เข้าถึงความรู้สึกจะทำให้เราครองอยู่ในใจของผู้นั้นเสมอ

ครอบครัว อบอุ่น
ครอบครัว อบอุ่น

เราจะครองใจเขาได้เสมอ ก็เมื่อเราได้เข้าถึงความรู้สึก และเมื่อนั้นนั่นเองที่เขาจะไม่มีทางปิดบังความรู้สึกใดๆ ต่อเรา และทุกครั้งไม่ว่าเขามีความสุขหรือความทุกข์คนแรกที่เขาจะนึกถึงก็คือเรา เป็นผลให้เราไม่มีความลับต่อกัน เวลาประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตย่อมสามารถช่วยเหลือกันได้ทันท่วงที ไม่เกิดความผิดพลาดจนบานปลายแก้ไขไม่ได้

การไว้วางใจของคนในครอบครัวที่จะมีต่อเรานั้น เรื่องของความลับก็เป็นสิ่งสำคัญ ต้องเก็บความลับได้ ถ้าอีกคนต้องการให้เราเก็บความลับไว้ เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายใดๆ เราต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเขาและเชื่อมั่นว่าเขาจะแก้ไขปัญหาเองได้

การวางตัวที่น่าไว้วางใจ เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย่อมทำให้อยากมีคนเข้ามาปรึกษา โดยที่เราต้องไม่ตัดสินใจแทนเขาด้วย ให้พึงระลึกไว้ว่า เราเป็นเพียงผู้รับฟัง สิ่งสำคัญของปัญหาเขาจะเป็นคนรู้รายละเอียดทั้งหมด และเขานั่นเองที่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง

ครอบครัว อบอุ่น
ครอบครัว อบอุ่น

เมื่อเราให้เขาเป็นคนสำคัญ ดังนั้นเขาต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอน และค้นหาวิธีการด้วยตนเอง บางครั้งเขามาระบายความรู้สึกบ้างก็ควรรับฟังอย่างตั้งใจ ไม่ล่องลอยไปที่อื่น ร่วมเป็นคนที่รับฟังด้วยจิตวิญญาณของความรักความเมตตา พร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆ ก็ตาม

ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น แม้บางครั้งอาจไม่ดีเท่าใดนัก เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมค่อยบอกให้เขารู้ตัว เพื่อให้โอกาสในการปรับเปลี่ยน เพราะบางคนอาจรับไม่ได้กับการปรับเปลี่ยนแบบรวดเร็ว แต่เมื่อยอมรับตนเองได้ จะทำให้เขาเริ่มหาหนทางในการปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

การมองว่าเขาสำคัญ อาจไม่ใช่แค่การมอง แต่เราสามารถสื่อสารกับเขาว่า เขาเป็นคนสำคัญของสถานการณ์นั้นๆ อย่างไร ในสถานที่นั้นอย่างไร เพื่อให้เขามีความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นว่าตนเองสำคัญจริง และทำให้เขามีพลังในการกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง