บทความพระพุทธศาสนา

น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

1 มกราคม 2022 | เครื่องราง
น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

น้ำพระพุทธมนต์ขวดนี้ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา เพราะผมได้มาจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารนานนับสิบปีแล้ว ซึ่งเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่สำเร็จขึ้นจากการทำวัตรเช้าเย็น เจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์อันมีพระมหาเถระผู้ใหญ่เป็นประธานในวัด

น้ำพระพุทธมนต์ หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า น้ำมนต์ เป็นน้ำที่สำเร็จด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ในงานพิธีมงคลต่าง ๆ หรือของพระภิกษุผู้เจริญพระพุทธมนต์หรือคฤหัสถ์ผู้ทรงวิทยาคุณ นอกจากอาศัยบทพระพุทธมนต์หรือพระพุทธปริตรต่าง ๆ แล้ว ยังต้องอาศัยสมาธิจิตที่แน่นแน่ของผู้ทำน้ำพระพุทธมนต์อีกด้วย

ชาวพุทธนิยมนำน้ำพระพุทธมนต์มาอาบ ดื่ม หรือประพรมที่ศีรษะ ประพรมภายในบ้าน บริเวณบ้าน ที่อยู่อาศัย ป้ายร้านค้า บริษัทที่ทำงาน เป็นต้น ถือว่าเป็นน้ำที่มาความศักดิ์สิทธิ์ เป็นน้ำสิริมงคล นำความโชคดีโชคลาภมาให้ รวมทั้งกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง