บทความพระพุทธศาสนา

โดนของต้องอ่าน…ของกันและแก้คุณไสยตามธรรมชาติ

27 สิงหาคม 2019 | เครื่องราง

มีคำกล่าวไว้ว่า ทุกอย่างในโลกนี้มีสิ่งของเป็นคู่กันเสมอ หรือแก้ทางกันได้เสมอ มีร้อนก็มีเย็นแก้ มีมืดก็มีสว่างแก้ มีดำก็มีขาวแก้ อย่างนี้เป็นต้น คุณไสย ไสยดำก็เหมือนกัน เมื่อโดนเข้าแล้วก็ย่อมมีทางแก้ ซึ่งโบราณท่านแนะวิธีแก้อย่างไรนั้น มาศึกษาร่วมกัน

น้ำท้องเรือ
น้ำท้องเรือ

แก้โดนของ ไสยดำ คุณไสย ด้วยน้ำท้องเรือ

ถ้าหากว่าคนโดนคุณไสย มนต์ดำ ไสยดำ โดนเสน่ห์ยาแฝด หงส์ร่อนหรือมังกรรำก็ตามที หรือโดนทั้งสองอย่าง สรุปว่าโดยเสน่ห์คุณไสยนั่นแหล่ะครับ หากหาวิธีแก้อย่างอื่นไม่ได้ โบราณว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นของแก้แพ้ทางกัน นั่นก็คือน้ำท้องเรือ ให้ใช้ดื่มหรืออาบ (แนะนำว่ากรองหรือต้มก่อนครับ ถ้ายังไม่หายค่อยแค่กรองเอาน้ำใส ๆ ดื่มและอาบ) น้ำท้องเรือก็คือน้ำที่ซึมเข้ามาในท้องเรือ น้ำนี้จะซึมเข้ามาตามแนวรอยต่อไม้ที่ชันยาเรือเมื่อเรือเริ่มชำรุด ถ้าเราเคยนั่งเรือพายไม้เก่า ๆ หน่อยก็จะเห็นว่าคนพายเรือเขาจะมีกระป๋องหรือขันไว้สำหรับหวิดน้ำนี้ออกจากเรือ ว่ากันว่าแก้คุณไสย โดยเฉพาะผู้ที่โดนเสน่ห์ยาแฝด ทำให้คนรักคนหลงประเภทหงส์ร่อนมังกรรำได้ดีนัก

ชาวนาใช้ไถในการไถนา
ชาวนาใช้ไถในการไถนา

แก้โดนของ ไสยดำ คุณไสย ด้วยน้ำจากผานไถ

ผานไถ เป็นส่วนหนึ่งของไถซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำนาของชาวนาในสมัยโบราณ ซึ่งไถหรือคันไถสมัยโบราณจริง ๆ นั้นทำด้วยไม้ ส่วนตัวผานไถ คือส่วนที่ใช้สำหรับไถดินพลิกดิน เมื่อก่อนหลายพันปีก็ทำด้วยไม้เช่นกัน ต่อมาจึงมีผานไถ่เหล็ก เมื่อใกล้ฤดูทำนา ชาวไร่ ชาวนาก็จะไถไปไถไร่ ไถ่นา เพื่อเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก โบราณว่า ใช้ดินที่ติดผานไถ่ หรือดินส่วนที่ไถพลิกขึ้นมา นำมาละลายน้ำ แล้วกรองดื่ม เชื่อว่าสามารถแก้คุณไสย อาถรรพ์ เสน่ห์ยาแฝดต่าง ๆ ได้ ก่อนดื่มควรระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บุญกรรมต่าง ๆ ที่ตนได้เคยทำมา ให้มาช่วยหนุน ดื่มบ่อย ๆ จนกว่าจะหาย หรือต้มก่อนก็ไม่น่าจะผิด เพราะท่านไม่ได้บอกไว้ว่าห้ามต้ม

น้ำจากผานไถนี้ แม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงอนุญาตให้ดื่มได้ อนุโลมตามการรักษาแบบพื้นบ้าน ดังที่ปรากฏใน พระไตรปิฎก เล่มที่ 5 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 5 มหาวรรค ภาค 2 ว่าด้วยเรื่อง “ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ” ดังนี้ ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มน้ำที่เขาละลายจากดินรอยไถซึ่งติดผาน”

ผานไถ พระเกจิ

ผานไถพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมถูกค้นหาบ่อยใน google ได้แก่

  • ผ่านไถ หลวงพ่อทองกลึง
  • ผ่านไถ หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง
  • ผ่านไถ หลวงพ่อชื่น วัดในปราบ
  • ผ่านไถ หลวงพ่อท้วม
  • ผ่านไถ หลวงพ่อผล วัดทุ่งนารี

ป้องกันคุณไสยด้วยว่านหางช้าง

ว่านหางช้างเป็นอย่างไร ไปสืบเสาะหาเอง ใน google ก็คงจะได้เจอ ท่านว่าให้นำว่านหางช้างมาปลูกไว้บริเวณบ้าน หน้าบ้าน ล้อมรอบบ้าน ก็สามารถกันคุณไสย ลมพัดลมเพได้ แต่คงกันคุณไสยที่มาทางอากาศนั่นแหล่ะ แต่ถ้าเป็นคุณไสยที่เรากินเข้าไปเองคงกันได้ยาก เพราะได้กินเข้าไปแล้ว

ว่านไพลดำ กันคุณไสย

สำหรับว่านไพล ว่านไพลดำ หรือว่านไพลใจดำนี้ ผมก็ได้ยินมาแต่เด็กว่าสามารถกันคุณไสย ภูติผีปีสาจ ผีปอบได้ แต่ไม่เคยเห็นเลยสักครั้งหนึ่ง ว่านไพลดำนี้ ต้องดำจริง ๆ ต้นดำ ใบดำรากดำ ดินที่ปลูกดำตามด้วย ว่ากันว่าดินที่ปลูกว่านไพลดำนั้นจะดำจับตัวกันแน่นแข็งเหมือนเหล็ก ถ้าไม่มีวิชาความรู้ก็เอาได้ยาก ส่วนมากว่านชนิดจะมีสืบทอดกันมาตามตระกูลหรือสายศิษย์อาจารย์ ที่เห็นขาย ๆ กันตามท้องตลาด ออกสีม่วงจาง ๆ ไม่ใช่ว่านไพลดำตามที่ผมกล่าวมานี้ สรรพคุณว่านไพลดำนั้นมากมาย อยู่ยงคงกระพัน หนังเหนียว ขับไล่สิ่งชั่วร้าย อัปมงคล คุณไสย ผีปอบกลัวนัก แต่ก็อย่างว่า ว่านคงจะกันคุณไสยได้ประเภทลมพัดลมเพหรือคุณไสยที่ส่งมาทางอากาศ มาทางคาถาอาคม แต่ถ้าเป็นคุณไสยมาจากสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้ว ก็ไม่แน่ใจว่าว่านไพลดำจะแก้ได้ไหม

ทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมมาให้อ่านนี้ เป็นความเชื่อมาแต่โบราณ ถ้าท่านเชื่อว่าคุณไสยมี คนมีอาคมมี ของที่เป็นอัปมงคล เสนียดจัญไรมี ของแก้กันก็ย่อมมีเช่นกัน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง