บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระธาตุนคร พระธาตุประจำวันวันเสาร์ และผู้เกิดวันเสาร์

15 ธันวาคม 2021 | คาถา
คาถาบูชาพระธาตุนคร พระธาตุประจำวันวันเสาร์ และผู้เกิดวันเสาร์
คาถาบูชาพระธาตุนคร พระธาตุประจำวันวันเสาร์ และผู้เกิดวันเสาร์

พระธาตุนคร

พระธาตุนคร : ประดิษฐานอยู่ที่ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465

ความพิเศษ : พระธาตุนคร เป็นอีกหนึ่งในไม่กี่พระธาตุที่สร้างจำลององค์พระธาตุพนม ก่อนที่พระธาตุพนมองค์เดิมจะล่ม ฉะนั้น หากใครต้องการชมศิลปะ รูปแบบพระธาตุพนมองค์เดิม ก็ชมได้ที่องค์พระธาตุนคร

ภายในบรรจุ : สารีริกธาตุของพระอรหันต์ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่าง ๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย

อานิสงส์แห่งการบูชา : ส่งผลให้เสริมสร้างบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน ผู้คนเกรงขาม

สิ่งของที่นำมาบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีม่วง ธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม (สิ่งของบูชานี้ เป็นความเชื่อ หรือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมา โดยส่วนตัวผม เน้นของที่กลิ่นหอม ไม่ส่งกลิ่นรบกวนคนอื่นหรือสถานที่ เก็บง่าย เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน)

คำนมัสการพระธาตุนคร :

อุกาสะ อุกาสะ อิมัสมิงอาวาเส พะนะมะคะราจาริเยนะ ฐาปิตัง อะระหันตะสารีริกะธาตุญเจวะ พุทธะสารีริกะธาตุญจะ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

คาถาบูชา : ใช้คาถาประจำวันเกิดว่า โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

งานประจำปี : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุก ๆ ปี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง