บทความพระพุทธศาสนา

คาถาป้องกันงู เมื่อเวลานอนในป่า หรือต้องเดินทางในรกหรือในที่มืด

14 ธันวาคม 2019 | คาถา
การแสดงงู
การแสดงงู (ภาพประกอบบทความเท่านั้น) คาถาป้องกันงู เมื่อเวลานอนในป่า หรือต้องเดินทางในรกหรือในที่มืด

ปะฐะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ
ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง
ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว

วิธีใช้คาถากันงู : สวดภาวนากันงูขึ้นบ้าน กันงูไม่ให้เข้ามาในบริเวณบ้าน แต่จริง ๆ แล้วเขาว่าเป็นคาถาปิดปากงู หมายความว่าหากสวดคาถานี้แล้วงูจะไม่สามารถอ้าปากได้

คำเตือน

  • ภาพที่ผมนำมาลงบนเว็บไซต์นี้ เป็นแค่ภาพประกอบบทความเท่านั้น เป็นการแสดงของผู้เชียวชาญ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคาถา (หรืออาจจะเกี่ยวผมก็ไม่รู้)
  • คาถากันงู คาถาปิดปากงู เป็นความเชื่อมาแต่โบราณ เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้น และอาจจะทำได้เฉพาะบุคคล หากใครสวดคาถานี้แล้วถูกงูกัด ผม/ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด (ไม่ได้ให้ท่านสวดคาถาแล้วไปจับงูนะครับ)
  • ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ประมาทดีที่สุดนะครับ รู้จักป้องกันตน ป้องกันภัย ตามสิ่งที่เรามี มีไม้ก็ใช้ไม้ป้องกันงู (ป้องกัน ไล่มันหนีนะไม่ใช่ไปทำร้ายงู) มีเครื่องราง ปลัดขิกกันงูก็ใช้ปลัดขิก มีคาถาก็ใช้คาถา แต่ไม่ให้ประมาทเท่านั้นเอง