บทความพระพุทธศาสนา

ขึ้นรถ ลงเรือ ไปเหนือ ล่องใต้ ไปกับเครื่องบิน รถไฟ ให้ท่องคาถานี้

9 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาเดินทาง ป้องกันภัย
คาถาเดินทาง ป้องกันภัย

คาถาเดินทาง ป้องกันภัย หลวงปู่ศุข

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

คาถานี้ให้บริกรรมภาวนาก่อนเดินทาง และในขณะที่เดินทาง ไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ป้องกันอันตราย ป้องกันภัยพิบัติ ป้องกันอุบัติเหตุ


คาถานี้ที่มาบอกว่าเป็นของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า คงจะหมายถึงหลวงปู่ศุขท่านภาวนาประจำและแนะนำให้ศิษย์ทั้งหลายได้ภาวนากัน เพราะหากดูจากเนื้อหาของคาถาแล้ว เป็นของเก่า มีในคัมภีร์ต่าง ๆ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มาจากบทหลักของบทพุทธคุณ ซึ่งปรากฏอยู่ในบทสวดอิติปิ โส อยู่แล้ว ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา

มะอะอุ หัวใจพระปิฎก (ตรีเพชร) เป็นคำย่อหรือหัวใจพระคาถา ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร์ว่าด้วยหัวใจคาถาต่าง ๆ อยู่แล้ว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง