บทความพระพุทธศาสนา

โอวาทของพ่อที่ให้ต่อลูก 10 ประการ โบราณแต่ยังใช้ได้

5 ธันวาคม 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
โอวาทของพ่อที่ให้ต่อลูก 10 ประการ
โอวาทของพ่อที่ให้ต่อลูก 10 ประการ

โอวาทของพ่อที่ให้ต่อลูก 10 ประการ

เมื่อนางวิสาขาจะแต่งงานไปอยู่ตระกูลของสามี ธนญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้อบรมมารยาทสมบัติของ กุลสตรีผู้จะไปสู่ตระกูลของสามี โดยให้โอวาท 10 ประการ เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. อนฺโต อคฺคิ  พหิ  นีหริตพฺโพ     ไฟในอย่าพึงนำออก
  หมายถึงไม่ควรนำความลับหรือเรื่องไม่ดีงามอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนของตนเองและครอบครัว ไปบอกเล่าให้คนภายนอกได้รับรู้
 2. พหิ อคฺคิ  อนฺโต  น  นีหริตพฺโพ     ไฟนอกอย่าพึงนำเข้า
  หมายถึงไม่นำเรื่องที่ไม่ดีงาม เรื่องคำนินทาว่าร้าย คำส่อเสียดหรือเรื่องอื่นใดของบุคคลอื่นนำเข้ามาสู่บ้าน อันเป็นเหตุให้เกิดความบาดหมาง ความริษยา หรือการทะเลาะวิวาท
 3. ททนฺตสฺเสว ทาตพฺพํ     พึงให้แก่บุคคลที่ให้
  แสดงน้ำใจต่อบุคคลที่สมควร หมายความว่า เมื่อใครมายืมของของเราไป ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ เงินทอง เราต้องรู้จักบุคคล ควรให้ยืมแก่บุคคลที่รู้จักคืนของเรา
 4. อทนฺตสฺส น  ทาตพฺพํ    

  ไม่พึงให้แก่บุคคลที่ไม่ให้
  คนที่ยืมสิ่งของ เงินทองของเราไปแล้ว ไม่คืน ไม่ควรให้ยืม (นางวิสาขามีน้ำใจงาม ทำบุญบริจาคทานเนื่อง ๆ แต่สิ่งไหนเป็นของยืมก็ต้องคืน)

 5. ททนฺตสฺสาปิ อทนฺตสฺสาปิ  ทาตพฺพํ     พึงให้แก่บุคคลที่ให้และบุคคลที่ไม่ให้ (จะได้คืนหรือไม่ได้คืนก็ตาม ให้มีจิตคิดสละ ตัดความกังวล แต่ต้องเลือกกลุ่มคน และทำเจตนาให้ดีเช่นกัน)
  ข้อนี้ หมายถึงมีจิตที่จะเสียอยู่แล้ว เช่น เพื่อสงเคราะห์ญาติมิตร บริจาคให้คนอนาถา หรือทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
 6. สุขํ นิสีทิตพฺพํ     พึงนั่งให้เป็นสุข
  คือการนั่งในที่อันเหมาะอันควร ไม่เกะกะขวางทาง รู้ว่าที่ตรงไหนสะใภ้ควรนั่ง รู้ว่าที่ตรงไหนเป็นที่นั่งของผู้ใหญ่
 7. สุขํ ภุญฺชิตพฺพํ     พึงบริโภคให้เป็นสุข
  รู้การจัดแจงอาหาร รู้ว่าอาหารใดเป็นประโยชน์ต่อสามี พ่อแม่สามี คนในครอบครัว เรื่องอาหารการกินหรือเรื่องในครัวอย่าได้ตกบกพร่อง อีกประการหนึ่งรู้วิธีทำอาหาร ทำอาหารเป็น
 8. สุขํ นิปชฺชิตพฺพํ     พึงนอนให้เป็นสุข
  เมื่อจัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว พึงนอนให้เป็นสุข ไม่ต้องกังวลใจ รู้เวลานอน ควรนอนก่อนนอนหลัง ควรนอนในที่ต่ำหรือบนที่สูง ที่นอนหรือห้องนอนให้สะอาด จัดแจงให้เรียบร้อย
 9. อคฺคิ ปริจริตพฺโพ     พึงบำเรอไฟ
  หมายถึงการให้ความเคารพยำเกรงสามีและบิดามารดาของสามีตลอดจนญาติผู้ใหญ่ ให้รู้จักอดทน ทนต่อคำว่ากล่าวอบรมสั่งสอนของผู้ใหญ่
 10. อนฺโต เทวตา  นมสฺสิตพฺพา     พึงนอบน้อมเทวดาภายใน
  หมายถึงให้มีความนับถือบิดามารดาสามีและบรรพบุรุษของตระกูล มีความนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง