บทความพระพุทธศาสนา

คำถวายเก้าอี้รับแขก อานิสงส์ของการถวายเก้าอี้รับแขก

15 พฤศจิกายน 2021 | สังฆทาน
คำถวายเก้าอี้รับแขก อานิสงส์ของการถวายเก้าอี้รับแขก
คำถวายเก้าอี้รับแขก อานิสงส์ของการถวายเก้าอี้รับแขก ภาพโดย ericguerreromedia จาก Pixabay

เราควรถวายเก้าอี้รับแขกในโอกาสใด

 • ถวายเก้าอี้รับแขกแก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวายเก้าอี้รับแขกแก่วัดที่ต้องจัดงานประชุมคณะสงฆ์ หรืองานต้อนรับ กิจกรรมต่าง ๆ
 • ถวายเก้าอี้รับแขกแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม
 • ถวายเก้าอี้รับแขกไว้ประจำศาลาการเปรียญ ศาลาฟังธรรม ศาลาฟังพระสวดพระอภิธรรม
 • ถวายเก้าอี้รับแขกเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายเก้าอี้รับแขกในโอกาสเป็นกิจการร้านค้า เปิดบริษัท แต่งงาน
 • ถวายเก้าอี้รับแขกในงานวันเกิด
 • ถวายเก้าอี้รับแขกเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไป

คำถวายเก้าอี้รับแขก

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง อาคันตุกะโกจฉะคะณัง สะปะริวารัง อาคันตุกานัง ปะฏิสันถารัตถายะ อิมัสมิง อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง อาคันตุกานัง ปะฏิสันถารัตถายะ อาคันตุกะโกจฉะคะณัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาที่นัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเก้าอี้รับแขกหมู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องรับรองแขกทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายเก้าอี้รับแขก เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องรับรองแขกทั้งหลายนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ

อานิสงส์ของการถวายเก้าอี้รับแขก

การถวายเก้าอี้รับแขกเป็นหนึ่งวิธีของการบำเพ็ญบุญ ทำบุญต้องได้บุญโดยไม่ต้องสงสัย ด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นเชื่อกันว่า หากว่าบุคคลใดได้ร่วมทำบุญหรือร่วมสมทบทุนสร้างอาสนะให้กับพระภิกษุสามเณร หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะชนแล้ว

 • จะทำให้ไปเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งมีความมั่งมีศรีสุข มากด้วยสมบัติและข้าทาสบริวาร
 • ผลบุญกุศลที่ได้สะสมในปัจจุบันก็จะส่งให้อนาคตในภายภาคหน้าจะมากไปด้วยทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ
 • มีคนเคารพนับหน้าถือตามากมาย
 • ไปอยู่ในสถานที่ใด ภพใดก็ไม่ตกต่ำ
 • มีคนคอยช่วยเหลือค้ำชูอยู่ตลอด
 • มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ
 • ไปที่ไหนก็ไม่ต้องต่ำ ได้รับการต้องรับด้วยดี มีที่นั่งที่นอนไม่ลำบาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง