บทความพระพุทธศาสนา

การไปงานศพ…คำกล่าวเวลาไปเยี่ยมศพ คำจุดธูปขมาศพ

29 ตุลาคม 2021 | คาถา
คำกล่าวเวลาไปเยี่ยมศพ
คำกล่าวเวลาไปเยี่ยมศพ

คำกล่าวเวลาไปเยี่ยมศพ

เมื่อเราไปงานศพ ไม่ว่าผู้ตายไปนั้นจะเป็นญาติ เป็นเพื่อน เป็นคนรู้จัก หรือ ไม่รู้จักก็ตาม พอถึงแล้วให้กล่าวคำว่า

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง

แปลว่า เราก็จะตายเหมือนท่านแน่แท้


คำจุดธูปขมาศพ

เมื่อจะจุดธูปขมาศพพึงจุดดอกเดียว จุดแล้วเอาใส่มือประนมไว้ แล้วกล่าวคำว่า

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง ตุยหัง มะยา กะตัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ

แปลว่า “ข้าพเจ้าได้พลั้งพลาดทำไม่ดีกะท่าน (ถ้ามี) ทางกาย วาจา ทางใจก็ตาม สิ่งไม่ดีทั้งหมดที่ได้กระทำไปแล้วนั้น ก็ให้หายกันไป”

ครั้นกล่าวจบแล้วก็ให้นำธูปไปปัก

ถ้าเป็นศพพระให้กราบ ๓ ครั้ง

ถ้าเป็นศพคนธรรมดา จะกราบก็ได้ ไม่กราบก็ได้

แต่ถ้าจะกราบให้กราบเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องแบมือออก


คำภาวนาเวลารดน้ำศ

( แบบที่ ๑) กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัมพะปาปัง วินัสสะตุ

( แบบที่ ๒) อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ กัมมัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง