บทความพระพุทธศาสนา

เห็นแล้วน้ำตาไหล ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม หาชมได้ยากยิ่ง

29 ตุลาคม 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม
ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม
ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม
ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม

พระธาตุพนมองค์เดิม ถ่ายภาพโดยชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ ๒๔๓๒

ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม
ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม

พระธาตุพนมองค์เดิม ถ่ายภาพโดยชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ ๒๔๓๒

ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม
ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม

พระธาตุพนมองค์เดิม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ ๒๔๔๙

ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม
ภาพถ่าย พระธาตุพนม องค์เดิม

พระธาตุพนมองค์เดิม ครั้นเมื่อน้ำท่วมวัด

พระธาตุพนม องค์เดิม
พระธาตุพนม องค์เดิม

ภาพถ่ายพระธาตุพนม องค์เดิม

ภาพถ่ายพระธาตุพนม องค์เดิม
ภาพถ่ายพระธาตุพนม องค์เดิม

ภาพถ่ายพระธาตุพนม องค์เดิม ในงานนมัสการพระธาตุพนม

ที่มา : วัดป่ามหาชัย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง