บทความพระพุทธศาสนา

การไปงานศพ…คำภาวนาเวลาจุดศพ, คำวางดอกไม้จันทน์

29 ตุลาคม 2021 | คาถา
คำภาวนาเวลาจุดศพ, คำวางดอกไม้จันทน์
คำภาวนาเวลาจุดศพ, คำวางดอกไม้จันทน์

คำภาวนาเวลาจุดศพ, คำวางดอกไม้จันทน์

เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง หรือจะทั้งหมดก็ได้

แบบที่ ๑ อะสุจิ อะสุภัง กัมมัฏฐานัง ภาเวติ

แบบที่ ๒ มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต

แบบที่ ๓ อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี ธัมโม เอวัง อะนะตีโต

แบบที่ ๔ มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต, สัพเพ สัตตา อาคะติ คะติ จุติ อุปปัตติ มะระณะธัมมา มะระณะอะนะตีตา

แบบที่ ๕ จุติ จุตัง มะระณัง จุติ

แบบที่ ๖ จุติ จุตัง อะระหัง จุติ

แบบที่ ๗ จุติ จุตัง ปะระมัง สุขัง

แบบที่ ๘ จุติ จุตัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง