บทความพระพุทธศาสนา

พุทธคุณ พระสมเด็จแหวกม่าน ขจัดอุปสรรคทั้งมวล

24 ตุลาคม 2021 | พระเครื่อง
พุทธคุณ พระสมเด็จแหวกม่าน ขจัดอุปสรรคทั้งมวล
พุทธคุณ พระสมเด็จแหวกม่าน ขจัดอุปสรรคทั้งมวล

พุทธคุณ พระสมเด็จแหวกม่าน

พุทธคุณของพระสมเด็จแหวกม่านนั้น ผมกล่าวตามคุณลักษณะขององค์พระที่จะสื่อความหมายแห่งพุทธคุณด้านใดและตามความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อองค์พระ ไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาหรือเช็คองค์พระแต่อย่างใด ซึ่งผมไม่สามารถอาจเอื้อมได้…..

  1. ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต สิ่งใดที่มึดมน สิ่งใดที่ขัดข้องจะถูกขจัดออกไป
  2. ส่งเสริมความเป็นผู้มีชื่อเสียงดีเป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง
  3. ส่งเสริมความมียศมีตำแหน่งดี มีหน้าที่การงานดี
  4. พุทธคุณส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าการงาน การเงิน
  5. ส่งเสริมความรักสามัคคีที่ดีต่องกัน
  6. ส่งเสริมด้านเมตตาเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
  7. เป็นผู้มีสุขภาพดี มีผิวพรรณดี มีโรคน้อย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง