บทความพระพุทธศาสนา

พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์อกใหญ่ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

24 ตุลาคม 2021 | พระเครื่อง
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์อกใหญ่ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์อกใหญ่ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร (ภาพประกอบบทความ)

พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์อกใหญ่ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์อกใหญ่ สร้างปี 2500 หลวงพ่อทำขึ้นจากผงวิเศษที่ได้จากการลบสูตรตามตำราโบราณที่ท่านได้ศึกษามา รวมทั้งเกสรดอกไม้ แร่ และเศษพลอยสีละเอียดอีกด้วย

พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์อกใหญ่ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ชุดนี้มีหลายสีตามเนื้อที่จัดสร้าง พอสรุปได้ดังนี้

 • เนื้อผงล้วนจะออกสีขาวอมเทาม่น
 • เนื้อพระที่ผสมเกสรดอกไม้จะออกสีพิกุล (สีน้ำตาลอ่อน ๆ)
 • เนื้อดำผสมผงใบลานก็มีแต่พบน้อยมาก
 • เนื้อหาละเอียดมาก แต่บางองค์สามารถเห็นมวลสาร เม็ดแร่ และพลอยสีเป็นเม็ด ๆ ได้

พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์อกใหญ่ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีเพียงพิมพ์เดียวเท่านั้น ส่วนบางองค์ที่พบว่าฐานมีรอยเลื่อนนั้น เกิดขึ้นในขณะแกะพระออกจากแม่พิมพ์ (คล้ายรอยเขยื้อน) มักเรียกว่า พิมพ์ฐานหยิก (แต่ก็มีพิมพ์เดียว)

ในปีเดียวกัน (ปี2500) หลวงพ่อกวยท่านได้สร้างพระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์สมาธิ ขึ้นมาอีก ในพิมพ์สมาธินี้ แบ่งออกด้วยกัน 3 พิมพ์ ได่แก่

1. พิมพ์แหวกม่าน สมาธิข้างเม็ดมีรัศมี ลักษณะเนื้อพระส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อผงพิกุล คือ ผสมเกสรดอกไม้จะออกสีพิกุล(สีน้ำตาลอ่อนๆ) สีขาวอมเทาม่นก็มี

2. พิมพ์แหวกม่าน สมาธิข้างเม็ดไม่มีรัศมี ลักษณะเนื้อพระส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อผงพิกุล คือ ผสมเกสรดอกไม้จะออกสีพิกุล (สีน้ำตาลอ่อน ๆ) สีขาวอมเทาม่นก็มี

3. พิมพ์แหวกม่าน สมาธิมีรัศมีข้างไม่มีเม็ด ลักษณะเนื้อพระเหมือนพิมพ์อกใหญ่

พุทธคุณ พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อกวย

(เขียนตามความเชื่อความศรัทธา)

 1. ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต สิ่งใดที่มึดมน สิ่งใดที่ขัดข้องจะถูกขจัดออกไป
 2. ส่งเสริมความเป็นผู้มีชื่อเสียงดีเป็นที่ปรากฏ ได้รับการยกย่อง
 3. ส่งเสริมความมียศมีตำแหน่งดี มีหน้าที่การงานดี
 4. พุทธคุณส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าการงาน การเงิน
 5. ส่งเสริมความรักสามัคคีที่ดีต่องกัน
 6. ส่งเสริมด้านเมตตาเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 7. เป็นผู้มีสุขภาพดี มีผิวพรรณดี มีโรคน้อย

ข้อมูลจาก : https://www.web-pra.com/amulet/หลวงพ่อกวย-วัดโฆสิตาราม/item/show/2123


สำหรับพระสมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อกวย องค์ที่ผมนำมาประกอบบทความนี้ เจ้าขอให้ข้อมูลว่า สร้างประมาณปี 2513-2515

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง