บทความพระพุทธศาสนา

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ยันต์ซ้อน สวยที่สุดเท่าที่เห็นมา

22 ตุลาคม 2021 | พระเครื่อง
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ยันต์ซ้อน สวยที่สุดเท่าที่เห็นมา
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ยันต์ซ้อน สวยที่สุดเท่าที่เห็นมา

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ยันต์ซ้อน สวยที่สุดเท่าที่เห็นมา

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 คณะสงฆ์ไทยได้สูญเสียพระสายกรรมฐานรูปสำคัญองค์หนึ่งนั่นคือพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต หรือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานผู้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนของพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางด้านธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า คำสอนพระป่า (สายพระอาจารย์มั่น)

คณะศิษย์ได้ทำการถวายเพลิงสรีระสังขารของท่านเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2493 ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร ในงานดังกล่าวทางคณะศิษย์ได้จัดทำเหรียญที่ระลึกขึ้นมาที่เรียกกันว่าเหรียญดอกจิกหน้าหลวงปู่มั่น หลังหลวงปู่เสาร์ กราบอาราธนานิมนต์พระเถระคณะศิษย์ที่มาร่วมในงานได้ทำการอธิษฐานจิตเพื่อแจกจ่ายกับบุคคลผู้มาร่วมงาน

หากนับตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา เหรียญดอกจิก หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ผ่านกาลเวลามาไม่น้อยกว่า 70 ปี จึงพบเหรียญที่สมบูรณ์แบบยากมาก เพราะคนสมัยก่อนเมื่อได้มาอย่างไรก็นำมาห้อยบูชาอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้เลี่ยมเสียก่อน บางคนห้อยเหรียญหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วยังมอบให้แก่บุตรหลานจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย

เหรียญดอกจิกหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นที่ผมนำมาประกอบบทความนี้ เรียกว่าพิมพ์ยันต์ซ้อน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มาพร้อมห่วงเดิม ๆ ผิวสภาพเดิม ๆ

ในบรรดาเหรียญหลวงปู่มั่นทั้งหมดที่มีการสร้างมาบนโลกนี้ ผมยกให้เหรียญหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ดอกจิก เป็นอันดับหนึ่งที่ควรค่าแก่การอาราธนาบูชาติดตัว เหตุว่าเป็นเหรียญเก่าที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากพระเถระผู้ใหญ่ที่มาในงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่มั่น นอกจากนั้นเหรียญหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ยังเป็นเหรียญขนาดไม่ใหญ่มากนัก เหมาะกับทุกคนทั้งหญิงชายและเด็กอีกด้วย

บทความแนะนำ…มั่น-เสาร์ เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ปี 2493

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง