บทความพระพุทธศาสนา

วิธีหักห้ามใจ ไม่ให้อยากเช่าซื้อพระเครื่อง อย่างน้อยก็ลดลงล่ะ

18 ตุลาคม 2021 | พระเครื่อง
วิธีหักห้ามใจ ไม่ให้อยากเช่าซื้อพระเครื่อง อย่างน้อยก็ลดลงล่ะ
วิธีหักห้ามใจ ไม่ให้อยากเช่าซื้อพระเครื่อง อย่างน้อยก็ลดลงล่ะ

วิธีหักห้ามใจ ไม่ให้อยากเช่าซื้อพระเครื่อง

หยุด ลดละ การดูไลฟ์พระเครื่อง หรือส่องพระกับเพื่อนหรือพูดคุยกับเซียนพระ
ข้อนี้ผมให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ความอยากของคนเรานั้นอาจจะผ่านเข้ามาจากการดู หูฟัง การสนทนาพูดคุย การอ่าน การดูไลฟ์สดพระเครื่อง การดูประมูลพระเครื่อง การส่องพระกับเพื่อน ๆ ถ้าตัดการรับรู้ผ่านทางช่องทางอันเป็นที่มาของความอยากได้ ความอยากในเรื่องนั้น ๆ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ไม่มีสิ่งกระตุ้นความอยากได้ แต่ถ้ายังนั่งดูไลฟ์พระเครื่อง ดูการประมูล อ่านหนังสือพระเครื่อง ส่องพระกับเซียน ก็อดที่จะเคาะราคาไม่ได้

ถามใจคุณดูเช่าบูชาพระมาเพื่ออะไร
หากคุณเช่าบูชาพระมาเพื่ออาราธนาบูชาติดตัว เพื่อหวังพุทธคุณในด้านคุ้มครองป้องกันอันตราย หรือเป็นอนุสสติ เป็นเครื่องระลึกถึงครูอาจารย์ เพื่อหวังพุทธคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณไม่ต้องเช่าพระเป็นจำนวนมาก ไม่ต้องเช่าพระราคาแพงตามกระแสนิยม เลือกองค์สององค์ที่คุณชอบก็พอ ทำให้ใจให้มั่นคงกับพระที่คุณมี อย่างนี้พุทธคุณก็เป็นอันหวังพึ่งได้

ยึดถือมงคลของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องมงคล สิ่งที่เป็นมงคล คือเหตุที่นำไปสู่ความเจริญจริง แต่มงคลของพระพุทธเจ้านั้น กล่าวโดยสรุปคือข้อประพฤติทางกาย วาจา ใจ ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสผ่านมงคลสูตร มีการไม่คบคนพาล การสมาคมกับบัณฑิตเป็นต้น (จัดเข้าในศีล) พระพุทธเจ้าไม่เคยให้แสวงหามงคลภายนอก ไม่เคยตรัสว่า ต้นไม้ใบหญ้า ว่าน เหล็กไหล ก้อนหิน หรือโลหะธาตุ วัตถุที่สร้างขึ้นมาเป็นมงคล (แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ลบหลู่ดูหมิ่น หรือทำอันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อสิ่งชาวโลกเขายอมรับกันว่าเป็นมงคล)

นึกถึงโอวาทธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย
ที่ผมนึกขึ้นได้ตอนนี้และจดจำไว้เป็นเครื่องเตือนใจ นั่นคือคำกล่าวของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เอาไปทำไม ของที่เป็นภาระต้องเอาใจใส่ดูแล ของที่ต้องทิ้งเสียในภายหลัง” ….“จงเอาสิ่งที่เอาได้ จงอย่าเอาสิ่งที่เอาไม่ได้” อ่านเพิ่มเติม…วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ โดยหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม

คิดเสียว่าพระเลือกเจ้าของ
ให้คิดเสียว่า พระทุกองค์มีเจ้าของ พระเลือกเจ้าของ ถ้าเราควรได้ เมื่อถึงเวลาเราก็จะได้เอง ท่านก็จะมาอยู่กับเราเอง ให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวในทางสุจริต บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ หากเรามีบุญวาสนาหรือว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะมาอยู่กับเราเอง มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราได้มาโดยไม่ต้องขวนขวายอะไรมากมาย

วัตถุมงคลก็เหมือนวัตถุอื่นที่ต้องเก็บรักษา
วัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง เมื่อได้มาแล้วก็ต้องเป็นภาระในการเก็บรักษา ยิ่งของแท้ยิ่งต้องเป็นภาระในการเก็บรักษาเป็นอย่างมาก บางคนต้องเช่าตู้เก็บในธนาคาร เก็บไว้บ้านก็กลัวลูกหลานไม่รู้คุณค่าเหมือนอย่างที่ตนรู้ กลัวเขาแอบเอาไปขายจ่ายแจกให้คนอื่น

นึกถึงครอบครัวเป็นหลัก
หมายความว่า เมื่อคุณได้ทรัยพ์มาแล้ว หลัก ๆ คือการใช้จ่ายเพื่อบริหารความเป็นอยู่ของตนเอง บริหารครอบครัวญาติมิตร ทำบุญให้ทาน และทำการเสียภาษีช่วยเหลือสังคม ส่วนวัตถุมงคลนั้น เป็นของอยู่ภายนอกปัจจัยทั้งสี่ ไม่ใช่สิ่งจำเป็นหลักของชีวิต

พระเครื่องออกมาเรื่อย ๆ ไม่ต้องรีบ
เมื่อคุณเจอพระที่ถูกใจ แต่ไม่สบายกระเป๋า คุณไม่ต้องรีบที่จะเช่าบูชาไว้ ให้คิดเสียว่าของที่อยู่บนโลกนี้ก็ย่อมอยู่บนโลกนี้ ไม่มีใครนำออกไปจากโลกนี้ได้ วันนี้เราไม่ได้ วันข้างหน้าก็อาจเป็นของเรา นำเงินที่มีมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ บุตรภรรยาและครัวครัวดีกว่า เพราะไม่รู้ว่าพวกเขาจะอยู่กับเรานานแกค่ไหน และเมื่อท่านจากไปแล้ว ต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่สามารถนำเขาเหล่านั้นมาบำรุงดูแลได้

การซื้อขายพระเครื่องเป็นเรื่องธุรกิจ
ทุกวันนี้ การซื้อขายพระเครื่องเป็นเรื่องธุรกิจ หรือบางคนเรียกว่าพุทธพาณิช อาศัยความเชื่อความศรัทธา อาศัยความหลง ความอยากได้ของผู้คนซื้อเป็นตัวกำหนดราคา ซึ่งเราจะเห็นว่าราคาเกินความเป็นจริงเป็นอย่างมาก ดินก้อนเดียวราคาเป็นแสนเป็นล้าน ข้าวเปลือกเป็นกิโลกรัมขายได้ไม่กี่ร้อย แต่พอมาทำเป็นพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ขายได้เม็ดละเป็นพันเป็นหมื่นก็มี หากเราพิจารณาโดยสติปัญญาแล้วสิ่งที่เราซื้อขายกันราคาเป็นแสนเป็นล้านนั้นอาจจะไม่ใช่พระเครื่องก็ได้ แต่เป็นความเชื่อความศรัทธา ความอยากได้ ความหลง หรือความโง่คนซื้อเองที่เป็นตัวกำหนดราคา จนบางคนกล่าวว่า ราคานี้มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้

เนื่องจากผมรีบเขียนเป็นอย่างมาก นึกอะไรขึ้นได้ก็เขียน คำพูดคำเขียนอาจจะไม่สวยงาม ไม่ได้ตรวจทานผิดถูกของอักษร หากตกหล่นหรือบกพร่องหรือไม่ถูกใจใครต้องขออภัยด้วย


ยังมีอีก นึกได้ก่อนค่อยเขียนต่อ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง