บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสีผึ้งมหาเสน่ห์ คาถาเบ็ดติด (มัสยาหลงเหยื่อ) วัดโพธิ์ผักไห่

28 กรกฎาคม 2019 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาสีผึ้งมหาเสน่ห์ วัดโพธิ์ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิทธิพุทธัง ปิยังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ
สิทธิธัมมัง ปิยังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลิติ
สิทธิสังฆัง ปิยังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลิติ
เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อาคัจฉายะ
อาคัจฉาหิ โอกาเสติ มามา.

คาถาเบ็ดติด (มัสยาหลงเหยื่อ)

อะหัง ลาภี จะ มะหาลาภานัง มะหากาโร ปูชิโต มะมะ
นะมะพะทะ โอม สะโหมติด นะติดนะ
นะลุ่ม โมหลง พุทงวยงง ธาหลงมาหากู สารพัดรักกู รักกูด้วยยะ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง