บทความพระพุทธศาสนา

คาถาอิติปิโสหูช้าง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จังหวัดนครสวรรค์

13 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถา อิติปิโสหูช้าง
คาถา อิติปิโสหูช้าง

คาถาอิติปิโสหูช้าง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

  • ตั้ง นะโม 3 จบ
  • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระสีวลี หลวงพ่อพรหม
  • ระลึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำมา

พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ ภะคะวาติ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ ขอให้ธนะบัตรใบอื่นไหลมาดั่งวาริน เอเตนะ สัจเจนะ อะธิฏฐามิ


ท่านว่าคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ให้สวดภาวนาเช้าเย็น ลาภผลพูนทวี มั่งมีศรีสุขสนุกใช้จ่ายโภคทรัพย์ รับโชคเต็มกระเป๋า

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง