บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระเจ้า 16 พระองค์ แยกสูตรตัวผู้ ตัวเมีย มหาชาตรี

12 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาพระเจ้า 16 พระองค์
คาถาพระเจ้า 16 พระองค์

คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์

คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ (สูตร ๑ ตัวผู้)

นะมะนะอะ
กอออนออะ

นอกอนะกะ
นะอะกะอัง


คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ (สูตร ๒ ตัวเมีย)

อุมิอะมิ
สุนะพุทธัง

มะหิสุตัง
อะสุนะอะ


คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ (สูตร ๓ มหาชาตรี)

กาภะมาทะ
มุทุอุอะ


คำว่า พระเจ้า ๑๖ พระองค์ หมายถึงพระพุทธเจ้า

คาถา คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ ทั้ง ๓ สูตรนี้ ผมนำมาจากหนังสือพระคาถา มหามงคล หน้าที่ ๒๐๕ เป็นหนังสือที่รวบรวมคาถาต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาพิมพ์แจกโดยทั่วไป

ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทำไมถึงแยกหรือเรียกอย่างนั้น โดยมาสวดสูตร ๑ และ สูตร ๒ ต่อกันเป็น

นะมะนะอะ นอกอนะกะ
กอออนออะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มะหิสุตัง
สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

ซึ่งผมได้เขียนไว้แล้วในคาถาพระเจ้า 16 พระองค์ ธัมมราชาคาถา ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง

คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์นี้ โบราณาจารย์พรรณาคุณไว้เป็นอย่างมาก พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงแต่เก่าก่อนได้ให้ไว้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์และกุลบุตรทั้งปวง พระคาถานี้ท่านกล่าวว่าเป็น ธัมมะราชา คือเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดได้ภาวนาเป็นประจำ ได้อานิสงค์มาก ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง เป็นเมตตามหานิยม ไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ท่านสามารถอ่านพุทธคุณหรืออานุภาพแห่งพระคาถาพระเจ้า 16 องค์ได้ที่บทความ คาถาพระเจ้า 16 พระองค์ ธัมมราชาคาถา ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง