บทความพระพุทธศาสนา

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2565

16 กันยายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
งานนมัสการพระธาตุเชิงชม และหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2565
งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2565

พระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมหนองหาร ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นปูชนียสถาน โบราณวัตถุ เป็นสถานที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

ตำนานกล่าวว่า พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระเมตไตยพุทธเจ้าก็จักมาประทับรอยพระพุทธบาทตรงนี้

สำหรับงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม จัดเป็นประจำทุกปี โดยปกติเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือนยี่ สำหรับในปี พ.ศ. 2565 งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน จัดขึ้นในวันที่ 11-17 มกราคม 2565


แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นหลักนะครับ ซึ่งในแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ แต่ที่แน่นอนคือพิธีหุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการหุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุม

วันที่ 6 พ.ย. 64
เวลา 17.00 น. สมโภชน์ปลียอด
วันที่ 7 พ.ย. 64
เวลา 13.00 น. พิธียกปลียอดพระธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดธาตุ

เชิญร่วมบุญหุ้มทองปลียอดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ร่วมกันตามกำลังศรัทธา
ปิดรับ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

พระครูสกลวรานุกิจ
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
0899413972

ที่มา : กำหนดการหุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุม จากเพจประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โพสต์เมื่อ 6 กันยายน เวลา 09:44 น.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง