บทความพระพุทธศาสนา

“วาเลนไทน์ วาเรนทร์ธรรม” โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

13 กุมภาพันธ์ 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
ความรัก คู่รัก หนุ่มสาว
ความรัก คู่รัก หนุ่มสาว

วาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรัก แต่ความรักนั้นหรือคืออะไร กวีท่านหนึ่งเคยนิยามความรักว่า

คือน้ำผึ้ง คือน้ำตา คือยาพิษ
คือหยาดน้ำอมฤตอันชื่นชุ่ม
คือเกสรดอกไม้ คือไฟรุม
คือความกลุ้ม คือความฝันนั่นแหละรัก

ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ตรัสถึงความรักว่าเป็นที่มาของความโศกและความทุกข์ ที่ใดมีรักที่นั่นมีโศก ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ เมื่อไม่มีรักก็ไม่มีโศกและไม่มีทุกข์

ความรักนั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ และจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา ดังนี้

  1. รักแบบแย่งกัน วางรากฐานอยู่บนความเห็นแก่ตัว
  2. รักแบบแบ่งกัน วางรากฐานอยู่บนเมตตาอารี
  3. รักแบบสุขด้วยกัน วางรากฐานอยู่บนกรุณาปราณี
  4. แบบเราเป็นหนึ่งที่ถึงกันวางรากฐานอยู่บนวิปัสสนาปัญญาที่ก้าวข้ามสมมุติมายาทั้งปวง

เราทุกคนต้องเปลี่ยนพัฒนาความรักให้ดีงามเลิศล้ำยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนกระทั่งลุถึงรักแท้ที่ปราศจากการแบ่งแยก มองเห็นสรรพสัตว์ทั้งโลกว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน หรือมองเห็นคนทุกคนว่าเป็นคนคนเดียวกัน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ รักแท้จะมาพร้อมกับดวงตาแห่งปัญญาที่ยังเห็นความจริงว่าคนทุกคนก็คือคนคนเดียวกัน

ที่มา “คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วาเลนไทน์ วาเรนทร์ธรรม”

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง