บทความพระพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด รวมข้อสอบ ศาสนพิธี พร้อมเฉลย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

18 สิงหาคม 2021 | ดาวน์โหลด
รวมข้อสอบ เฉลย พุทธประวัติ
รวมข้อสอบ เฉลย พุทธประวัติ

รวมข้อสอบ เฉลย ศาสนพิธี

  • เป็นข้อสอบแบบข้อเขียน
  • มีข้อสอบศาสนพิธีทั้งหมด 48 ข้อ พร้อมคำเฉลย
  • เหมาะสำหรับผู้เข้าสอบวัดความรู้ชั้นนวกภูมิ นักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาตรี สอบชิงทุนธรรมะ นักโต้วาที นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และผู้สนใจพระพุทธศาสนาเบื้องต้น

ตัวอย่างข้อสอบศาสนพิธี พร้อมคำเฉลย

  1. การบวชเป็นสามเณร  ควรใช้คำว่าอะไร.  ตอบ บรรพชา
  2. การบวชเป็นพระภิกษุ  ควรใช้คำว่าอะไร.  ตอบ  อุปสมบท
  3. ผ้าบังสุกุล  หมายถึง.  ตอบ   ผ้าป่า
  4. การทอดผ้าป่า มีกำหนดเวลาอย่างไร. ตอบ ตลอดปี
  5. ในหนึ่งปี  แต่ละวัดจะรับกฐินได้กี่ครั้ง.  ตอบ    1   ครั้ง

ดาวน์โหลด รวมข้อสอบ ศาสนพิธี พร้อมเฉลย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง