บทความพระพุทธศาสนา

อย่างงาม…เหรียญหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร รุ่น 27

28 กรกฎาคม 2021 | พระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร รุ่น 27
เหรียญหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร รุ่น 27

เหรียญรุ่นที่ 27 หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

สร้างถวายโดย คณะศิษย์ทหารอากาศสร้างในงานทอดผ้าป่าวัดป่าอุดมสมพร

เมื่อ 28 ต.ค. 2515

เนื้อทองแดงรมดำ

สำหรับเหรียญรุ่น 27 หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากมาก ยิ่งสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้พบเจอยากยิ่ง

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หรือในบรรดาศิษย์จังหวัดสกลนครในยุคนั้นเรียกว่า พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านเป็นศิษย์ผู้ใหญ่สายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทุกระดับชั้น ท่านเป็นพระเถระที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาและรักษาจิตศรัทธาของพุทธศานิกชนหลังจากที่หลวงปู่มั่นได้มรณภาพไปแล้ว

วัตถุมงคล เหรียญของท่านนั้น โดยมากศิษย์เป็นผู้สร้างถวายท่านในโอกาสอันเป็นมงคลต่าง ๆ เหรียญรุ่น 27 นี้ก็เช่นกัน จัดสร้างโดยคณะศิษย์ทหารอากาศเพื่อให้ท่านได้แจกในงานทอดผ้าป่าวัดป่าอุดมสมพร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2515 โดยสร้างเป็นเนื้อทองแดงรมดำ ส่วนจำนวนการสร้างนั้นไม่มีการบันทึกไว้ แต่น่าจะจำนวนไม่มากนัก เพราะสร้างแจกเฉพาะงานและพบเจอน้อยมาก

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่น 27 ลักษณะเป็นเหรียญเสม ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ฝั้น หน้าตรง ครึ่งองค์ บนขอบเหรียญมีข้อความว่า ศิษย์ ทอ. สร้างถวาย ขอบด้านล่างมีข้อความว่า พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ส่วนด้านหลังระบุปีสร้าง คือ ๒๘ ต.ค.๒๕๑๕ มีอักขระคาถาต่าง ๆ และที่ขาดไม่ได้คือคาถานกยูงทองอันเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ประจำพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

พุทธคุณเหรียญหลวงปู่ฝั้น ไม่ว่ารุ่นไหน โดดเด่นด้านแคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม ส่งเสริมสัมมาอาชีพต่าง ๆ ให้ดีขึ้น แต่ต้องตั้งมั่นในทาน ศีล ภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง