บทความพระพุทธศาสนา

คำขออาหารส่วนที่พระภิกษุสงฆ์ท่านได้พิจารณาแล้ว

15 มิถุนายน 2021 | สังฆทาน
คำขออาหารส่วนที่พระภิกษุสงฆ์ท่านได้พิจารณาแล้ว
คำขออาหารส่วนที่พระภิกษุสงฆ์ท่านได้พิจารณาแล้ว

คำขออาหารส่วนที่ภิกษุสงฆ์พิจารณา

อาเสสาภาคา อัมหากัง (โว) ปาปูนันติ (หากคนขอคนเดียวเปลี่ยนจาก อัมหากัง เป็น โว)

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, อาหารส่วนที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้ว, ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับไว้, เพื่อต้อนรับเลี้ยงดูเหล่าศาสนิกชน, ที่มาบำเพ็ญบุญกุศาลร่วมกันในวันนี้, ทั้งนี้ขออย่าให้มีโทษและบาปกรรมเลย, เพื่อความเบาใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ดังนั้นเมื่อพระคุณเจ้ามีความยินดีอนุญาตแล้ว, โปรด “สาธุ” ขึ้นพร้อมกันเถิดพระเจ้าข้า

เนื่องด้วยพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่าอาหารที่ถวายสงฆ์แล้วย่อมเป็นของสงฆ์อันบุคคลผู้ไม่ใช่สงฆ์ไม่ควรแตะต้องก่อนได้รับอนุญาต ฉะนั้น จึงต้องทำการกล่าวคำขอเสียก่อน

แต่อย่างไรก็ตาม อาหารถือว่าเป็นของที่สามารถแจกจ่ายกันได้ แบ่งกันได้ ฉะนั้น เมื่อพระสงฆ์ท่านพิจารณาเลือกไว้แล้ว หรือฉันแล้วจำต้องสละโดยการส่งออกมาให้ญาติโยม นั่นถือว่าท่านสละแล้ว อีกอย่างพระท่านจะเก็บอาหารไว้ค้างคืน ท่านฉันเสร็จแล้วเป็นอันสละแล้ว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง