บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสริมโชคลาภ ขอโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์

15 มิถุนายน 2021 | คาถา
คาถาเสริมโชคลาภ ขอโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์
คาถาเสริมโชคลาภ ขอโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์

คาถาเสริมโชคลาภ ขอโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์

ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยังมะมะฯ

วิธีสวดคาถาเสริมโชคลาภ คนเกิดวันเสาร์

  • จัดเตรียมเครื่องบูชาสักการะพระรัตนตรัยมีดอกไม้หอมเป็นต้น
  • ตั้ง นะโม 3 จบ ก่อนสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ครูอาจารย์ เทวดาประจำกายตน เทวดาที่เคยมีอุปการะต่อกัน
  • สวดครั้งแรกควรเริ่มสวดในวันเสาร์

    10 จบ

  • วันต่อไปก็สวด 10 จบ เช่นกัน สามารถสวดร่วมกับคาถาหรือบทสวดมนต์อื่น ๆ ได้
  • คาถานี้เป็นคาถาเสริมลาภสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ เสริมลาภ หนุนลาภ แต่ไม่ได้หมายความว่าสวดแล้วลาภจะลอยมาโดยไม่ทำอะไรนะครับ ต้องทำเส้นทางที่มาของลาภด้วย คาถาจึงจะช่วยหนุน เช่น หากคุณค้าขาย คาถานี้ก็จะเสริมลาภให้กับคุณในด้านค้าขาย ทำให้ค้ายดีมีลูกค้าประจำ ใครเห็นก็รักทักชม
  • หมั่นทำบุญให้ท่าน รักษาศีล ภาวนา ช่วยเหลือสังคม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง