บทความพระพุทธศาสนา

ส่งให้ทัน…สงกรานต์ ปี 2564 นี้ ไปรษณีย์ไทยหยุดกี่วัน

10 เมษายน 2021 | นานาสาระ
สงกรานต์ ปี 2564 นี้ ไปรษณีย์ไทยหยุดกี่วัน

สำหรับวันหยุดไปรณีย์ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 วันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ แต่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของ ทางไปรณีย์ไทยจึงแจ้งตารางการทำงาน ดังนี้

  • 12 เมษายน 2564 ไปรษณีย์ไทยจะเปิดรับฝากและนำจ่ายสิ่งของตามปกติ
  • 13 – 15 เมษายน 2564 ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการเฉพาะรับฝากอย่างเดียว
  • 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ไปรษณีย์ไทยจะเปิดรับฝากและนำจ่ายสิ่งของตามปกติ

ที่มา : https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/article/11/20434

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง