บทความพระพุทธศาสนา

พระสมเด็จนางพญาคุณากร หลัง ญสส. รุ่นแรก วัดบวรนิเวศ ปี 32 เนื้อทองคำ

10 เมษายน 2021 | พระเครื่อง
พระสมเด็จนางพญาคุณากร หลัง ญสส. รุ่นแรก วัดบวรนิเวศ ปี 32 เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก

“คุณากร” ซึ่งหมายถึง บ่อเกิดแห่งความดี , ที่รวมคุณความดี

พระสมเด็จนางพญาคุณากร จัดสร้างโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนายพิศาล มูลศาสตร์สาทร เป็นปลัดกระทรวงในขณะนั้น เพื่อหาทุนช่วยเหลือลูกจ้างที่พิการเนื่องจากการทำงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในปี พ.ศ. 2532

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานลายพระหัตถ์พระนามาภิไธย ซึ่งถือว่า “เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีพระนามย่อปรากฎด้านหลังองค์พระ”

พระสมเด็จนางพญาคุณากร ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “พระนางพญา วัดเสน่ห์จันทร์” ซึ่งเป็นพระกรุขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัย โดยนำมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง

ช่างผู้แกะแม่พิมพ์พระสมเด็จนางพญาคุณากรคือ นายช่างเกษม มงคลเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการแกะแม่พิมพ์พระ

ด้านหลังพระสมเด็จนางพญาคุณากรประทับอักษรย่ออันเป็นมงคลของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ด้านบนชักยอดอักขระยันต์ตัวอุ 3 ชั้น ด้านล่างปรากฎ “เลข ๑” นั่นหมายถึง รุ่น ๑ หรือ เป็นครั้งแรก ในการนำพระนามาภิไธยย่อมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชมาประดับเบื้องหลังเหรียญพระพุทธ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงอธิษฐานจิตในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระสมเด็จนางพญาคุณากร ร่วมกับพระเกจิอาจารย์จากทั่วทุกภูมิภาค ณ วัดบวรนิเวศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532

พระสมเด็จนางพญาคุณากร มี 2 เนื้อ

  1. – เนื้อทองคำ พิมพ์ใหญ่ ตอกโค้ดดอกบัวด้านหลัง 2 โค้ด น้ำหนักประมาณ 15 กรัม สร้างตามจำนวนสั่งจอง ให้บูชาขณะนั้นองค์ละ 10,000 บาท
    – เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก ตอกโค้ดดอกบัวด้านหลัง 1 โค้ด 7.5 กรัม สร้างตามจำนวนสั่งจอง ให้บูชาขณะนั้น องค์ละ 5,000 บาท
  2. – เนื้อทองแดง พิมพ์ใหญ่ ให้บูชาขณะนั้น องค์ละ 20 บาท
    – เนื้อทองแดง พิมพ์เล็ก ให้บูชาขณะนั้น องค์ละ 20 บาท
    (เนื้อทองแดง สร้างรวมทั้งสิ้น 84,000 องค์)

ข้อสังเกต พระสมเด็จนางพญาคุณากร เนื้อทองคำ พิมพ์ใหญ่ ตอกโค้ดดอกบัวด้านหลัง 2 โค้ด ส่วนพิมพ์เล็ก ตอกโค้ดดอกบัวด้านหลัง 1 โค้ด

ข้อมูลจาก : https://www.thaprachan.com/amulet_detail/RG20010877

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง