บทความพระพุทธศาสนา

5 G กำลังมา ซ่ากว่า 4 G อย่างไร ท่านอ่านแล้วอาจจะงงหนักกว่าเก่า

16 กุมภาพันธ์ 2020 | นานาสาระ
5 G กำลังมา ซ่ากว่า 4 G อย่างไร ท่านอ่านแล้วอาจจะงง
5 G กำลังมา ซ่ากว่า 4 G อย่างไร ท่านอ่านแล้วอาจจะงง

มันเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เป็นชื่อเรียกมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งตอนนี้คนกำลังกล่าวถึง 5 G เป็นอย่างมาก และกำลังตื่นเต้นว่าจะมีใช้ในเมืองไทยเสียที ในเมื่อมี 5 G แสดงว่าต้องมี 1 G 2 G มาก่อน แล้ว 1 G 2 G ที่ว่านี้คืออะไร มีมาตั้งแต่สมัยไหน

ปี 1982 ยุค 1 G
ซึ่งเราใช้โทรศัพท์ในการโทรและรับสายอย่างเดียว และตอนนั้นก็ยังเป็นระบบระบบอนาล็อกอยู่

ปี 1992 ยุค 2 G
2 G เป็นชื่อย่อมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 2ยุคนี้ นอกจากโทรศัพท์มือถือจะใช้โทรและรับสายได้แล้ว ยังสามารถรับส่งข้อความได้อีกด้วย ที่เราเรียกว่าส่ง MMS และยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยจีพีอาร์เอสได้

ปี 2001 ยุค 3 G
3 G เป็นชื่อย่อเรียกมาตรฐานโทรศัพท์มือถือในยุคที่ 3 ยุคนี้เราสามารถเชื่อมต่อและเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้น (อยู่ระหว่าง 220 Kbps ถึง 42.2 Mbps) ง่าย ๆ นอกจากโทรศัพท์จะใช้โทรเข้าออก หรือส่งข้อความเข้าออกได้แล้ว ยังสามารถโทรแบบเห็นภาพได้ ดูหนังฟังเพลงได้อีกด้วย แต่ความเร็วในยุคคนี้ก็ยังไม่สูงมากนัก มันเป็นยุคแรกการพัฒนาเพื่อเข้ามาสู่จุดนี้

ปี 2012 ยุค 4 G
ยุคนี้ การใช้งานก็ไม่ต่างจาก 3 G แต่มันเร็วกว่า ใช้งานได้ครอบคลุมกว่า สามารถดูหนังฟังเพลงออนไลน์ ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปี 2020 ยุค 5 G
การใช้งานนั้น ก็ไม่ต่างจากยุค 4 G คือมันยังไม่ได้เพิ่มกลิ่น รส สัมผัสเข้ามา แต่มันเพิ่มความเร็วเข้ามาอย่างมากมาย ตอบสนองความต้องการได้มากกว่า รองรับการทำงานได้มากกว่า รวดเร็วกว่า มีความถี่ให้เลือกใช้มากกว่า

ยุค 5 G นี้มันไม่ใช้ยุคที่เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายจะมาใช้กับอินเตอร์เน็ต ดูหนังฟังเพลงอย่างเดียวแล้วครับ มันถูกนำมาใช้ในหลายวงการอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการมากขึ้น ตอบสนองความต้องการมากขึ้น มันเป็นยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จนรัฐบาลต้องตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมา

หมายเหตุ ผมก็เขียนไปตามความเข้าใจ ถ้าข้อมูลบกพร่องหรือผิดพลาด โปรดให้อภัย ด้วยครับ โปรดเปรียบข้อมูลจากแหล่งอื่นด้วยครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง