บทความพระพุทธศาสนา

ล็อกเก็ต ครูบาศรีวิชัย นักบุญล้านนา สวยงามน่าเลื่อมใสยิ่งนัก

17 มกราคม 2021 | พระเครื่อง
ล็อกเก็ต ครูบาศรีวิชัย นักบุญล้านนา สวยงามน่าเลื่อมใสยิ่งนัก

ภาพล็อกเก็ต ครูบาศรีวิชัย องค์นี้ผมได้รับจากเพื่อนทางไลน์ ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นล็อกเก็ต ครูบาศรีวิชัย ออกที่ไหน เมื่อไหร่ มีความสำคัญอย่างไร

ผมนำมาเขียนบันทึกไว้ในเว็บไซต์เอายอดวิวหรือยอดคนเข้าชมเว็บไซต์ครับ ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้าชมหรือเปล่า

ฉะนั้น โปรดเข้าใจว่าผมไม่ได้ลงขายล็อกเก็ต ครูบาศรีวิชัย องค์นี้ หากเจ้าของเห็น หรืออยู่กับใคร ล็อกเก็ตครูบาศรีวิชัยนี้ก็เป็นของคนนั้น ๆ นะครับ ผมแค่นำมาภาพมาใช้เฉย ๆ

ครูบาศรีวิชัย นักบุญตนบุญแห่งล้านนา ท่านเป็นต้นแบบแห่งพระนักปฏิบัตินักพัฒนาที่พระยุคหลังถือเป็นแบบอย่างและเดินตามปฏิปทาของท่าน

ครูบาศรีวิชัยเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือจนถึงทุกวันนี้ครับ ฉะนั้น ผมจึงเชื่อว่า ล็อกเก็ต ครูบาศรีวิชัยองค์นี้จะออกที่ไหน เมื่อไหร่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งนั้นครับ