บทความพระพุทธศาสนา

คาถาตรึงรูป คาถาสูญความ คาถาทำให้แตกดับ

10 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาเสกรูปปั้นให้คนชังกัน ทะเลาะกัน แยกจากกันในที่สุด
คาถาตรึงรูป คาถาสูญความ คาถาทำให้แตกดับ

คาถาตรึงรูป

  • อิมัง โอฏฐะพันธะนัง ตรึงตรรัง หังปิตังชานามิ ฯ ปาก
  • อิมัง หัตถะพันธะนัง ตรึงตรัง หังปิตังชานามิ ฯ มือ
  • อิมัง จิตตะพันธะนัง ตรึงตรัง หังปิตังชานามิ ฯ จิต
  • อิมัง กายะพันธะนัง ตรึงตรัง หังปิตังชานามิ ฯ กาย
  • อิมัง ปาทะพันธะนัง ตรึงตรัง หังปิตังชานามิ ฯ เท้า

คาถานี้สำหรับตรึงรูป เช่นทำรูปยันต์กาสักหรือเป็นรูปมนุษย์ ถ้าหากท่านเขียนเป็นรูปยันต์สี่เหลี่ยม ตรึงตามปากตามตัว ตามแขน ขา ให้เอาคาถานี้บริกรรมลงยันต์นั้น เรียกว่าตรึงรูป ใช้สำหรับทำความให้สูญ หรือทำให้แตกดับ