บทความพระพุทธศาสนา

คาถาครอบทางเมตตา ใช้คู่กับคาถาอื่นเสริมเมตตาให้แรงขึ้น

10 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
สาวไทย ยิ้มได้เสมอ
สาวไทย ยิ้มได้เสมอ

คาถาครอบทางเมตตา

โอม หัวใจพระไมตรี คือ สะระนะมะ อันมีฤทธิ์เดชา ด้วยหัวใจพระกรณี คือ จะ ภะ กะ สะ อันเป็นที่พิศมัยแก่ฝูงเทพยดา ก็มาอวยพรอันประเสริฐเป็นประสืทธิ์ ด้วยหัวใจพระปถมัง คือ ทุ สะ มะ นิ อีกหัวใจพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อันล้นโลก เป็นเอกในโอฆะสงสาร คือ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ อักษรทั้งเจ็ดตัวฝูงมนุษย์ก็มาเมามัว ด้วยหัวใจพระอภิธรรม ทิสะวา ทั้งท้าวพระยาเสนาแลมนตรี ฝูฃอิตถีนารีเห็นหน้ากูก็เป็นที่พิศมัย ปิยายันติ ก็มายื่นรักผลักใสทั้งภายในแลภายนอก โอมสิทธินบนอบนมัสการประสิทธิ สวาหะ สวาโหม

คาถาบทนี้ ไม่ว่าจะใช้คาถาบทใด ตลอดจนคาถาเสกผงดินสอทางเมตตาต่าง ๆ เช่น นะหน้าทอง ท่านให้เอาคาถาบทนี้เสกแทรกเข้าไปด้วย ใช้ได้ทุกประการ ตลอดจนทำน้ำมนต์ทางเมตตาน้ำมนต์รดให้ผัวเมียดีกันรักใคร่กันก็ใช้ได้ ใช้เสกแป้งเสกขี้ผึ้ง เสกน้ำล้างหน้าเป็นมหาวิเศษนัก ท่านตีราคาคาถานี้ค่าควรเมืองแล