บทความพระพุทธศาสนา

คาถางวยงง เสกให้ศัตรูคู่ความงวยงง เสกให้คนรักเคลิ้ม

10 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาบิดชายพกจกสาว เกิดความกระสันวิ่งตามเรามา
คาถางวยงง เสกให้ศัตรูคู่ความงวยงง เสกให้คนรักเคลิ้ม

คาถางวยงง

นาสังสิโม ภะคะวา นาโถ นาสังสิโม พุทโธ ภะคะวา นาสังสิโม อิติภะคะวา

คาถานี้ ถ้าเป็นความกันให้ภาวนาเป่าไปให้ถูกตัวศัตรูคู่ความ มันงวยงงแก้ความมิได้ ถ้าจะให้คนทั้งหลายรักใคร่เมตตา ท่านให้เสกขี้ผึ้งสีปาก เสกน้ำมันหรือกระแจะจันทร์ทา เสกหมากกินก็ได้ ท่านรักเรานักแล อีกทั้งคาถานี้ยังดีด้านคงทนแคล้วคลาดอาวุธทั้งปวงอีกด้วย ท่านให้เสกน้ำมันมนต์ประสระหัว สระด้วยมะกรูดกับส้มป่อย เสกตามกำลังวันแล หายสิ้นเคราะห์ภัยทั้งปวงแล