บทความพระพุทธศาสนา

คาถาถ่วงศัตรูคู่คดีความ มนต์คาถาสูญความสูญคดี

8 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คดีความ
คาถาถ่วงศัตรูคู่คดีความ มนต์คาถาสูญความสูญคดี

คาถาถ่วงศัตรู

อะตัตมะตุด มึงเป็นลูกมนุษย์ กูเป็นลูกพระธรรม หนังหนามึงรองนั่ง น้ำกระชังมึงทูนหัว อะตัตมะตูด ฯ

คาถาบทนี้ คนโบราณได้มามาแล้วอย่าได้ประมาทเลย วิธีทำให้นั้นให้ทำการเขียนชื่อศัตรูทั้งหลายทั้งหญิงแลชายให้ครบทุกตัวคน เขียนลงใส่ในกระดาษแล้วเอาห่อก้อนหินเข้า จึงเอากระดาษเปล่า ๆ ห่อข้างนอกอีกชั้นหนึ่ง ผูกพันให้แน่น เอาจุกไว้ที่ทวารหนักแล้วเอาขันตักน้ำอาบนั่งยอง ๆ เสกน้ำมนต์ 7 คาบ แล้วให้รดแต่หัวลงไปแล้วจึงยืนขึ้น เอาเท้าเขี่ยก้อนหินนั้นให้ตกลงไปในน้ำ แล้วจึงนั่งลงอธิษฐานให้จงดี ศัตรูเหล่านั้นสูญหายสิ้นไป ไม่กล้าฟ้องร้องทำอันตรายต่อเราได้

(วิธีทำตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ แสดงว่าให้ทำที่ริมแม่น้ำลำคลอง ทำเมื่อเวลาอาบน้ำ ให้เอาก้อนหินนั้นจุกไว้ที่ทวารหนักคือนั่งทับไว้นั่นเอง)