บทความพระพุทธศาสนา

คาถาคดีความ คาถาแก้คดีความ คาถาสูญความ พิธีกรรมตามแบบโบราณ

14 ธันวาคม 2019 | คาถา
คดีความ
คาถาคดีความ คาถาแก้คดีความ คาถาสูญความ ตามแบบโบราณ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ อะะรหังเต โน โสตาปะติ ภะลัง อะนาตามิ พะลังเตโช วิทะเตเชยยะ เชยยะ สัพพะศัตรู วินาสสันติ.

ท่านว่า “ใช้สวดภาวนาหากเมื่อมีเรื่องที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล โดยให้เขียนชื่อคู่ความลงบนกระดาษแล้วนำไปเผาทิ้ง สวดทุกวัน ทำทุกวัน คู่ความจะถอนฟ้อง หรือมีเหตุให้ยกเลิกไปเอง”

สำหรับเรื่องคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล ผมว่าไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องนะครับ ทนายบางคนยังพูดว่ากินขี้หมา (หรืออมขี้หมา ผมไม่แน่ใจ อาจจะฟังผิด) ดีกว่าเป็นคดีความเสียอีก เพราะคดีวามในเมืองไทยเรา มันเป็นเรื่องที่ปวดใจเป็นอย่างมาก ทั้งระบบ ทั้งคน ผมไม่อยากจะวิจารณ์มาก เดี๋ยวผมจะมาสวดคาถาคดีความเสียเอง

เป็นอันว่า หากท่านโดนกลั่นแกล้ง ทำให้เป็นคดีความ ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ท่านรู้ตัวว่าไม่ผิดแน่ แต่มันแย่ที่เราทำอะไรเขาไม่ได้ ลองใช้คาถาและวิธีกรรมแบบโบราณดูครับ