บทความพระพุทธศาสนา

มนต์คาถาส่งเงาไปแทนตัว ร่วมรักหลับนอนกับหญิง

8 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
มนต์คาถาส่งเงาไปแทนตัว ร่วมรักหลับนอนกับหญิง

มนต์นี้ ถ้าหากจะกระทำผู้หญิง ท่านให้หาเอาก้นไต้ (ไต้ที่เคยถูกจุดไฟแล้วแต่ยังเหลือเศษอยู่) เอามาจุดไฟเข้า แล้วตั้งไว้ตรงปลายเท้าที่เรานอน จึงเอาหมากพลูคำหนึ่งพลีใต้นั้นเสีย ว่าดังนี้

พระเพลิงเจ้าเอ๋ยอยู่หรือยัง (แล้วจึงพูดตอบเราด้วยตัวเราเองว่า) “อยู่” (จึงเอาหมากพลูนั้นให้บอกว่า) “กินหมากซิ” สังขาตัง โลกะวิทู (เมื่อว่าดังนี้แล้วจึงให้กล่าวต่อไปว่า) “เราไปไม่ได้พระเพลิงช่วยนำเอาอ้ายเพื่อนคนนั้นของข้าไปหาอี (เอ่ยชื่อหญิงที่เราประสงค์) นั่นที อย่าให้สิ่งอะไรคุ้มได้ ตะกรุดพิศมรเวทมนต์สารพัดอย่าคุ้มกันได้ ข้านุ่งผ้าห่มอย่างไร ก็ขอให้เพศนั้น” (แล้วก็ให้เอ่ยรับเองว่า “ได้สิ” (จึงให้ผินหน้าไปทางหัวนอนพูดกับเงาของตัวเองว่า) “เพื่อนเอ๋ยจงไปหาอี (….) นั่นที เรานุ่งผ้าห่มผ้าอย่างไร ก็ขอให้ไปเหมือนอย่างนั้น” (แล้วก็ให้สั่งต่อไปตามชอบใจจะใช้ให้ไปร่วมหลับนอนก็ได้ ตามใจเราสั่ง) “จะไปทำได้หรือไม่ได้ (ให้เราตอบรับเองว่า) “ได้ซิน่า” (แล้วจึงกล่าวต่อไปว่า) “จงไปกับแม่พระเพลิงเถิด” ครั้นแล้วจึงหันหน้ามาทางไต้ให้บริกรรมด้วยคาถานี้ขับไป

เพทธภูตานัง วิชชะสังสานตัง กายังยักโข สวาหับโข ยันติ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ติวัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ฯ

ให้ว่า 7 ที หรือจะภาวนาจนไต้หมดก็ได้

อีกตำราหนึ่งได้บอกอุปเท่ห์วิธีทำไว้คล้าย ๆ กัน ดังนี้

เมื่อก่อนจะทำให้สวดชุมนุมเทวดาเสียก่อน อธิษฐานตามความปรารถนาแก่พระเพลิงที่ไต้ เรียกจิตเรียกภูตมาและตรึงเสร็จแล้วจึงให้บริกรรมด้วยคาถานี้จนกว่าไต้นั้นจะดับ

โอมพระเพลิงเจ้าเอ๋ย อยู่หรือยัง สังขาตัง โลกังวิทู เพชรภูตานัง อัสสังสันตัง กายังยักโข สวาหับโขยันติ ฯ

ภาวนาเรียกไปจนไต้ดับหญิงนั้นมาหาเราแล กล่าวกันว่าวิธีนี้ได้ผลดีกว่านั่งเทียนเสียอีก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง