บทความพระพุทธศาสนา

คาถานารีพ่าย สายเมตตามหาเสน่หาอาลัย รักสุดหัวใจ

14 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถานารีพ่าย สายเมตตามหาเสน่หาอาลัย รักสุดหัวใจ

คาถานารีพ่าย คาถามหาเมตตา

  • มะอะอุ เมตตาจะมหาราชา มะเมตตาจะมหาเสนา อุเมตตาจะมหาชนา เทวี ราชบุตรา ราชบุตรี ชะละมหาพราหมมุนี สตรีพ่าย สัพพะมะหาทาสีทาสา ราชธิดานารี สะบุตชิตัง สัพพะโกธัง วินาสสันติ ฯ
  • มนต์บทนี้ ท่านพรรณนาคุณไว้มากนัก ใช้สรรพเสกทางเมตตา เสน่หาอาลัย
  • อันที่จริงคาถานี้ชื่อว่า คาถามหาเมตตา แต่บางท่านเรียกว่า คาถานารีพ่าย ก็มี