บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทำคนที่เกลียดกัน แต่อย่าทำเลยครับ อันตราย

3 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาทำคนที่เกลียดกัน แต่อย่าทำเลยครับ อันตราย
คาถาทำคนที่เกลียดกัน แต่อย่าทำเลยครับ อันตราย

มนต์คาถาต่าง ๆ ผมเขียนบันทึกเป็นความรู้ไว้เท่านั้นนะครับ ไม่ได้หมายความว่าให้ใครไปทำ ผมแค่บอกว่าคาถามีอย่างนี้ เขาใช้กันอย่างนี้ คนโบราณเชื่ออย่างนี้ ส่วนการเชื่อ การนำไปใช้ ใช้แล้วเกิดผลอย่างไร เป็นเรื่องของท่านผู้อ่านเองครับ

คาถาทำคนที่เกลียดกัน

โอมบังโอมบิดจิตตัง ครูกูชื่อเทพบิด กูใช้ให้มึงไปบิดตับ และบิดปอดแลไต ไส้เล็กและไส้ใหญ่ โอมพระพายเจ้าเอ๋ย กูจะใช้ให้มึงไป ข้ามแหวนกันผ้าประเจียด และเรียกยันต์มงคลตะกรุด ข้ามห้วยข้ามหนอง ข้ามคลองน้ำไหล ข้ามหลักข้ามตอ ข้ามแม่น้ำกำแพงเมืองหลวง ฟ้าตรางทองแดง ให้ถูกต้อง (…ชื่อ…) ไซร้ ให้ซบเหมือนอย่างเขียด ให้เหยียดเหมือนงู ครูปัทธิยายให้กู เป็นกำมะสิทธิสวาหะ พุทธังบิด พระเจ้าแผงฤทธิ์บิดด้วยพุทธัง ธัมมังบิด พระเจ้าแผงฤทธิ์บิดด้วยธัมมัง สังฆังบิด พระเจ้าแผงฤทธิ์บิดด้วยสังฆัง

วิธีทำ…ให้ไปเส้นที่หลุมผีตายโหง จัดหาเครื่องเส้นไปเส้นให้จงดี แล้วเขียนชื่อคนที่เกลียดคำใส่กระดาษ ฝังลงไว้ในหลุมผีตายโหงที่ไปเส้นนั้น แล้วจึงว่าคาถาบทนี้ใช้ให้มันไป เสร็จแล้ว จึงหยิบดิน พี่หลุมผีนั้น มาก้อนหนึ่งถือเอาไปขว้างเข้าไปที่บ้านมัน ให้พูดเองเออเองปรารถนาจะให้มันเป็นเช่นไร เป็นไปตามปากสั่งทุกประการ เกลียดกันจริง ๆ จึงค่อยทำ

ย้ำว่า ผมบันทึกไว้เป็นความรู้ ให้รู้ว่าคนกลุ่มหนึ่งเชื่ออย่างนี้ ทำกันอย่างนี้ หากใครทำก็รับกรรมเองนะครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง