บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นเจ้าสัว อายุครบ 90 ปี

31 ตุลาคม 2020 | พระเครื่อง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นเจ้าสัว อายุครบ 90 ปี

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นเจ้าสัว ฉลงออายุครบ 90 ปี มีโค้ดชัดเจน ออกที่วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี ในปี 2538

สำหรับเหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจ้าสัว ทางวัดไทรทองพัฒนา กิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำหนังสือขออนุญาตหลวงปู่หลิวเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อก่อสร้างถาวรวัตถุสำหรับใช้เป็นอนุสรณ์สถานแด่หลวงปู่หลิวเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลอายุครบ 90 ปี หลวงปู่หลิวท่านมีเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างได้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นเจ้าสัวสร้างด้วยเนื้อทองคำ, เงิน, นวะและทองแดง มีการจัดสร้างตามจำนวนยอดที่สั่งจองโดยไม่มีการสร้างเพิ่มเติมเสริมแต่อย่างใด ได้มีการทำลายบล๊อกอย่างเป็นทางการแล้ว

ความหมายของเหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว รุ่นเจ้าสัว

 1. เต่ากำลังก้าวเดิน หมายถึง ความก้าวหน้า
 2. ซุ้ม 16 ซุ้ม หมายถึง พระเจ้า 16 พระองค์
 3. สังฆาฏิ 3 ชั้น หมายถึง พระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 4. ฐานบัว 16 ดอก หมายถึง พระเจ้า 16 พระองค์
 5. ดอกไม้ 5 กลีบ หมายถึง พระเจ้า 5 พระองค์

พุทธคุณเหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจ้าสัว

 1. ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการทำมาหากินให้มีความเจริญรุ่งเรือง
 2. ส่งเสริมด้านสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 3. ส่งเสริมด้านความเป็นผู้มีอายุยืน
 4. ส่งเสริมด้านความอดทน มีความเข้มแข็ง
 5. ส่งเสริมด้านเมตตามหานิยม
 6. ส่งเสริมด้านฐานะที่มั่นคง เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง
 7. คุ้มครองป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัย
 8. ส่งเสริมด้านโชคลาภ มีเงินใช้ไม่ขาดสาย
 9. ยกดวงให้ดีขึ้น พลิกชะตาให้ดีขึ้น