บทความพระพุทธศาสนา

คาถาโบราณสำนักเขาอ้อ คาถาชักยันต์พระเจ้านอโม

27 ตุลาคม 2020 | คาถา
หัวนอโมจตุรเทพ อินทร์ พรหม ยม กาฬ เนื้อผงยาวาสนาจินดามณี
หัวนอโมจตุรเทพ อินทร์ พรหม ยม กาฬ เนื้อผงยาวาสนาจินดามณี

คาถาชักยันต์พระเจ้านอโม

  • หึมหัมหึมหอ อาระแวก ฯ

มนต์บทนี้ ใช้ชักยันต์นอโมด้ามครก (มีด) แขวนคอทุกวันแล เป็นประเจียดนัก

สำนักเขาอ้อได้ยกย่องวิชาการชักยันต์นี้มากแล