บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสกข้าวเสกน้ำกินอยู่คง คาถาคงกระพันชาตรี

27 ตุลาคม 2020 | คาถา
ดื่มกาแฟ
ดื่มกาแฟ

คาถาเสกข้าวเสกน้ำกินอยู่คง

  • พุทธะแลแล ปะแลยันติ นะโสพีโต พุทเฑาะห์ ฯ

มนต์บทนี้ ใช้เสกข้าวเสกน้ำกินก็ได้ เป็นคงกระพันแล