บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพญามนต์ คาถามนต์เหนือมนต์ทั้งหลายทั้งปวง

18 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาพญามนต์ คาถามนต์เหนือมนต์ทั้งหลายทั้งปวง
คาถาพญามนต์ คาถามนต์เหนือมนต์ทั้งหลายทั้งปวง

คาถาพญามนต์ (อีกบทหนึ่ง)

  • โอม ปรนสวาโหม มิกขาชะนะคะหะ นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ มะอะอุ อุอะมะ สิวังพรหมธัม ฯ
    มนต์บทนี้ ใช้ได้ตามประสงค์ พรรณนาคุณไว้มากหาที่เทียบยาก จึงได้ชื่อว่ามนต์เหนือมนต์ทั้งหลายแล