บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปล่อยสัตว์ คาถาปล่อยนก คาถาปล่อยปลา ปล่อยเต่า

6 กันยายน 2020 | คาถา
ปล่อยนก
ปล่อยนก

คาถาปล่อยสัตว์

คัจเฉวะ โข ตะวัง ตะระมา นะรูโป มะตัง อะมิตตา ปุนะ อัคคะเหสุง ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม อัทสะ สะนัง โภชะปุตตานัง คัจฉะ

  • ให้ภาวนาก่อนปล่อยสัตว์ทุกชนิด เป็นต้นว่า ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า