บทความพระพุทธศาสนา

คาถาชมแผ่นดินพระเจ้า คาถามหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม

31 สิงหาคม 2020 | คาถา

คาถาชมแผ่นดินพระเจ้า

อึอะปัสสะอึ.

  • มนต์บทนี้ ภาวนาสาธยายไปที่ใด คนและสัตว์ทั้งหลายเกรงกลัวเราดุจมีพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เหนือหัวเราอยู่เสมอ.